Oppsummering av Læreplassjeger-kampanjen 2022

Publisert

Læreplassjeger-kampanjen 2022.

Læreplassjeger-kampanjen 2022 som varte fra juni til oktober er i boks. Her er en oppsummering.

Læreplassjeger-kampanjen 2022

 • Kampanjen har oppstart 9. juni og vil pågå frem til og med oktober
 • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
 • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

 • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere

 • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
 • Deltakere i kampanjen får siste nytt på denne siden
 • Potensielle bedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  
 • Læreplassjeger-kampanjen 2022 foregikk både online og offline.
 • I år meldte 172 bedrifter direkte til WorldSkills Norway en interesse for å bli lærebedrift, mens mange andre har kontaktet sin fylkeskommune direkte.
 • 4 fylkeskommuner og 17 organisasjoner var med på kampanjen (se listen her)
 • Det ble sendt ut brev til 8.000 bedrifter med spørsmål om de kunne ta inn en lærling. Noen av disse bedriftene var eksisterende lærebedrifter som ble spurt om muligheten til å ta inn enda en lærling.  
 • WorldSkills Norway gjennomførte også en digital kampanje i sosiale medier som fikk 4,8 millioner visninger og resulterte 19.500 lenkeklikk (se vedlagte rapport)
Blir det en Læreplassjeger-kampanje i 2023?

– Vi har gjennomført en læreplassjeger-kampanje i tre år på rad: 2020, 2021 og 2022. Vi er overbeviste om at denne årlige nasjonale kampanjen har hatt en positiv effekt på å sikre nok læreplasser, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.

– Nå er vi imidlertid i tvil om det blir noen Læreplassjeger-kampanje i 2023. Vi har ikke fått noen dedikert finansiell støtte til denne innsatsen fra regjeringen. Det betyr at vi i utgangspunktet ikke har tenkt å ta initiativet til en nasjonal jakt på læreplasser og lærebedrifter til neste år.

– Dette vil være litt vemodig, men med de økonomiske ressursene vi har til rådighet for 2023 er vi nødt til konsentrere oss om kjernevirksomheten vår, som er å arrangere nasjonale yrkeskonkurranser og organisere det norske Yrkeslandslaget som deltar i Yrkes-EM og Yrkes-VM. 

Les mer: 
Statsbudsjettet 2023: WorldSkills Norway får 4 millioner