Våre initiativ

Her er en oversikt over alle WorldSkills Norway sine initiativ og prosjekter for å fremme yrkesfag.

Yrkeslandslaget

WorldSkills Norway tok initiativet til oppstarten av det norske yrkeslandslaget, som tas ut årlig og som deltar i Yrkes-VM og Yrkes-EM.

Yrkes-NM

Arrangeres hvert 2. år for lærlinger og unge fagarbeidere.

Skole-NM

Skole-NM

Arrangeres årlig for elever i videregående skole. 

Læreplassjeger

Læreplassjeger er en kampanje i regi av WorldSkills Norway i samarbeid med organisasjoner og fylkeskommunene. Her vil læreplassjegere over hele landet jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.