Innhold

Våre initiativ

Her er en oversikt over alle WorldSkills Norway sine initiativ og prosjekter for å fremme yrkesfag.

WorldSkills Norway tok initiativet til oppstarten av det norske yrkeslandslaget, som tas ut årlig og som deltar i Yrkes-VM og Yrkes-EM.

Arrangeres hvert 2. år for lærlinger og unge fagarbeidere.

Skole-NM

Arrangeres årlig for elever i videregående skole. 

Læreplassjeger er en kampanje i regi av WorldSkills Norway i samarbeid med organisasjoner og fylkeskommunene. Her vil læreplassjegere over hele landet jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.

7 av 10 ungdommer rådfører seg med sine foreldre før de velger hva de skal studere på videregående. Men hva kan foreldre egentlig om yrkesfag? I gameshowet "Forspranget" tester ungdom sine foreldre i hva de vet om yrkesfag.

Frem mot 2035 vil Norge ha behov for opp mot 90.000 nye fagarbeidere. Utstillingen "Fremtidens yrkesfag" illustrerer noen av de typene fagarbeidere vi vil trenge - både yrker vi kjenner i dag og nye yrker som vil vokse frem.

Yrkesfagenes år var en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Regjeringen ga WorldSkills Norway oppdraget med å organisere kampanjeåret i samarbeid med partene i arbeidslivet. Kampanjen skulle øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, øke antall lærebedrifter og læreplasser.