Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Personvernerklæring for WorldSkills Norway

 

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Bjørnar Valstad Lange er behandlingsansvarlig for WorldSkills Norway sin behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer og abonnenter av våre nyhetsbrev:

Navn, tittel/rolle, adresse, telefonnummer, e-postadresser, kjønn, medlemsaktiviteter og medlemskommunikasjon.

I tillegg vil vi behandle personopplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av den enkelte avtale eller tjeneste, se under.

Formål med behandlingen

WorldSkills Norway behandler personopplysninger til følgende formål:

1. Gjennomføring av avtale om medlemskap i WorldSkills Norway
Dersom virksomheten din er medlem av WorldSkills Norway, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre avtalen om medlemskap. Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet den enkeltes samtykke til dette.

2. Gjennomføring av abonnementsavtale med WorldSkills Norway
Dersom du abonnerer på nyhetsbrev fra WorldSkills Norway, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre abonnementsavtalen. Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet den enkeltes samtykke til dette.

3. Gjennomføring av avtale om deltakelse på arrangement i regi av WorldSkills Norway
Dersom du er påmeldt til kurs i regi av WorldSkills Norway, benytter vi personopplysninger om deg i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre kurset. Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet ditt samtykke til dette.

4. Gjennomføring av avtale om kjøp av produkter fra WorldSkills Norway
Dersom du eller virksomheten din har kjøpt produkter fra WorldSkills Norway, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre kjøpsavtalen. Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet den enkeltes samtykke til dette.

5. Gjennomføring av avtale om kjøp av tjenester fra WorldSkills Norway
Dersom din virksomhet har kjøpt tjenester fra WorldSkills Norway, benytter vi personopplysninger om deg og øvrige ansatte i virksomheten din i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Vi benytter ikke slike personopplysninger til andre formål, med mindre vi har innhentet den enkeltes samtykke til dette.

6. Del/tips-tjenesten
Noen artikler på nettsidene til WorldSkills Norway - på www.worldskills.no og www.yrkesfag.no har del/tips-funksjoner som kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om deling logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å dele innholdet hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes fornuftig. Dersom du benytter deg av tips-funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre, uten noen form for lagring.

7. Kommentarer
For å kunne kommentere artikler eller blogger på nettsidene til WorldSkills Norway, må man legge inn sitt navn i tilknytning til kommentaren. Navnet vil bli publisert med kommentaren, og lagret i WorldSkills Norway sitt publiseringsverktøy (CMS-system). Vi vil ikke bruke navnet og kommentaren til andre formål.

Grunnlaget for behandlingen

Personopplysningene nevnt ovenfor benyttes for å oppfylle ovennevnte avtaler med WorldSkills Norway. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (1) (b). WorldSkills Norway har også en berettiget interesse i å behandle kontaktinformasjon om ansatte i medlemsvirksomheter med grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 (1) (f).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og tilbud fra WorldSkills Norway via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 (1) (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 (1) (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller til våre representanter i forbindelse med innmelding i WorldSkills Norway eller kjøp av produkter/tjenester fra WorldSkills Norway.

I tillegg lagrer vi kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, det vil si opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Facebook Pixel

Vi bruker facebook pixel for å bruke anonymt innhentede data for å kunne vise deg relevant markedsføring på facebooks annonsenettverk.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best mulig kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler.

Nettstedene worldskills.no og yrkesfag.no er bygd på publiseringsløsningen Episerver CMS. Systemet setter ulike informasjonskapsler for å styre hvordan innhold vises, og for å holde rede på de ulike besøkende.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for generell statistikk om hvordan nettstedet brukes slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.

Dersom du ikke vil at dine data skal registreres med dette verktøyet, kan du laste ned nettlesertillegget Google Analytics Opt-out. Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker dette, kan du endre nettleserens innstillinger slik at den blokkerer informasjonskapsler fra worldskills.no og yrkesfag.no. Vær oppmerksom på at dette kan føre til at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Dersom virksomheten din er medlem av WorldSkills Norway, har din virksomhet i henhold til medlemsavtalen rett til en rekke medlemsfordeler fra våre fordelsleverandører. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter medlemsavtalen utleveres derfor nødvendige personopplysninger til disse leverandørene. Les mer om våre fordelsleverandører.

For øvrig vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt behandles i våre systemer så lenge din virksomhet er medlem av WorldSkills Norway, eller så lenge du eller din virksomhet er kunde av WorldSkills Norway. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

WorldSkills Norway har sine IT-tjenester Norsk Industri (NHO). Det er innført en rekke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å ivareta kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

Vi gjør oppmerksom på at elektronisk kommunikasjon generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig vil det gjøres sikringstiltak, herunder kryptering og sladding for å hindre uautorisert innsyn i slik informasjon.

Personvernombud

Personvernombud for WorldSkills Norway er sekretariatsleder Elisabeth Lange, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post: post@worldskills.no
c/o Norsk Industri
P.B. 7072 Majorstuen, 0306 Oslo
Adresse: Middeltunsgate 27, 0368 Oslo