Yrkes-NM

Arrangeres hvert 2. år for lærlinger og unge fagarbeidere.