Disse er med på Læreplassjeger-kampanjen 2022

Læreplassjeger-kampanjen 2022.

Her er listen over påmeldte fylkeskommuner, opplæringskontor og organisasjoner i Læreplassjeger-kampanjen 2022. Kampanjen startet i juni og vil pågå frem til og med oktober. Listen blir oppdatert fortløpende.

Læreplassjeger-kampanjen 2022

 • Kampanjen har oppstart 9. juni og vil pågå frem til og med oktober
 • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
 • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

 • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere

 • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
 • Deltakere i kampanjen får siste nytt på denne siden
 • Potensielle bedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  
Her kan din organisasjon melde seg på som deltaker i Læreplassjeger-kampanjen 2022.
Fylker:
 • Innlandet
 • Oslo
 • Nordland
 • Viken 
Organisasjoner:
 • NHO
 • LO
 • Industri Energi
 • Innlandet fylkeskommune
 • YVIA
 • Opplæringskontoret Nord
 • Byggmestrenes Servicekontor As
 • Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag
 • Opplæringskontoret for Salgs-og Matbransjen
 • Opplæringskontoret for små håndverksfag
 • Lærlingsenteret Innlandet
 • Opplæringskontoret for Service og Samferdsel i Hordaland
 • Skedsmo vgs
 • Opplæringskontoret for små handverksfag
 • Rørentreprenørene Norge
 • Opplæringskontoret Innlandet
 • Kuben vgs