Hva er WorldSkills Norway?

WorldSkills Norway (WSN) er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. WSN ble stiftet i 1990 og fylte 30 år i 2020.

WorldSkills Norway (WSN) er en ideell organisasjon som arbeider for å heve kvaliteten på og interessen for norsk yrkesutdanning. WSN er en viktig bidragsyter i arbeidet med å få flere til å velge yrkesfaglig utdannelse. WSN ble stiftet i 1990 og er en del av WorldSkills International som har over 80 medlemsland. WSN er eneste organisasjon som ivaretar alle yrkesfagene på den internasjonale arena.

Bak organisasjonen står Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund, opplæringskontorer, skoler og fylkeskommuner.

Å inspirere, motivere og utvikle unge mennesker er kjernen i WorldSkills Norway. WSN utvikler ferdigheter etter internasjonale standarder og bidrar til at norsk fagarbeid har internasjonal klasse. WSN har som mål å  utvikle ferdigheter i den ypperste verdensklasse og oppfylle drømmer og visjoner til de som skal bygge og drifte fremtidens Norge.

Hvem er WorldSkills Norway

Våre aktiviteter
Yrkeskonkurranser

WSN arrangerer yrkeskonkurranser som Skole-NM og Yrkes-NM og står bak Yrkeslandslaget som deltar på Yrkes-VM og Yrkes-EM. WSN deltar årlig med yrkeslandslaget på nasjonale og internasjonale konkurranser i yrkesfag. Det er ca 80 land fra alle kontinenter som deltar i WorldSkills, som er det internasjonale navnet på yrkeskonkurransene.  Unge fagarbeidere, lærlinger og andre fagutdannede kan delta på konkurransene.

Yrkeskonkurranser gir økt motivasjon, bedre kvalitet og forsterker utøverens mestringsfølelse. Deltagelse i yrkeskonkurranser gir unge mennesker bedre karrieremuligheter.

Nasjonale yrkeskonkurranser

Skole-NM: WorldSkills Norway arrangerer Skole-NM hvert år. Her møtes elever fra ulike utdanningsprogram for å kåre Norges beste yrkesfagelev. Det første Skole-NM ble arrangert i 2017. Mer info på worldskills.no/skole-nm

Yrkes-NM: WorldSkills Norway arrangerer Yrkes-NM hvert 2. år. Her møtes Norges beste lærlinger og unge fagarbeidere i skarp konkurranse for å kåre Norges beste fagarbeider. Det første Yrkes-NM ble arrangert i 2002. Mer info på worldskills.no/yrkes-nm

 Yrkeslandslaget

WorldSkills Norway organiserer det norske Yrkeslandslaget og bidrar til målrettede og optimaliserte forberedelser til internasjonale mesterskap.  Yrkeslandslaget er unikt og er sammensatt av utøvere fra mange ulike yrkesretninger. Yrkeslandslaget er for deg som er motivert for å bli best i ditt fag og ønsker å konkurrere med de beste yrkesutøverne i verden. Utøvere på Yrkeslandslaget er viktige forbilder og ambassadører for norsk yrkesutdanning. Norge har deltatt i Yrkes-EM og Yrkes-VM siden 1991.

For å komme med på det norske Yrkeslandslaget kreves det at du er faglig dyktig og mentalt innstilt på å konkurrere mot de beste i verden.

Deltagelse på yrkeslandslaget krever at du ønsker å gjøre grundige og dedikerte forberedelser for å bli så god som mulig i ditt fag. Du får en personlig trener(ekspert) som hjelper deg i forberedelsene.  Er du riktig kandidat hjelper vi deg med å gjøre avtaler med din arbeidsgiver og en bransjeorganisasjon som legger forholdene til rette for deg.

Det norske Yrkeslandslaget tas ut etter regionale og nasjonale konkurranser. Uttak til landslaget skjer med bakgrunn i resultater med hovedvekt på Yrkes-NM.  Yrkes-NM arrangeres hvert annet år.

Aldersgrenser i Yrkes-EM er aldersgrensen 25 år, i Yrkes-VM er aldersgrensen 22 år (det vil si at du kan fylle 22 år i konkurranseåret).

Mer info på worldskills.no/yrkeslandslaget

Læreplassjeger

Læreplassjeger er en årlig kampanje i regi av WorldSkills Norway. Kampanjen gjennomføres i samarbeid med organisasjoner og fylkeskommunene. Målet er å få flere læreplasser gjennom å rekruttere flere lærebedrifter. Mer info på Læreplassjeger

Velg yrkesfag

Velg yrkesfag er en årlig kampanje for å spre kunnskap om yrkesfag, øke interessen for yrkesfaglige utdanning og vise at yrkesfag er en unik karrierevei. Mer info på

Ressurssenter for yrkesfag

WorldSkills Norway har som ambisjon å være et ressurssenter for yrkesfagene. Vi samler og tilgjengeliggjør ressurser for å gi økt kunnskap om yrkesfagene til hjelp for elever, foreldre, lærere, rådgivere, bedrifter og opplæringskontor. Vi samler og deler kunnskap og standarder for å heve kvaliteten i yrkesfagene.

Kontakt