WorldSkills Norway oppnår Erasmus+ sertifisering

Publisert

Daglig leder i WorldSkills Norway, Bjørnar Valstad.

Daglig leder i WorldSkills Norway, Bjørnar Valstad. Foto: WorldSkills Norway

WorldSkills Norway har nylig oppnådd Erasmus+ akkreditering, som gjør at utøvere på det norske Yrkeslandslaget kan søke mobilitetsmidler til internasjonal deltagelse på yrkeskonkurranser.

– Vi er stolte over å kunngjøre at WorldSkills Norway nå er Erasmus+ sertifisert, sier Bjørnar Valstad, daglig leder i WorldSkills Norway.

Erasmus+ programmet, som strekker seg fra 2021 til 2027, tilbyr mobilitetsstøtte til en rekke prosjekter. Dette inkluderer støtte til elever og lærlinger innen fag- og yrkesopplæring samt initiativ for å heve undervisningskvaliteten og kompetansen hos ansatte.

Siden 2021 har deltagelse i yrkeskonkurranser med internasjonalt nedslagsfelt blitt en del av Erasmus programmet, noe som har ledet til økt deltagelse blant WorldSkills organisasjoner i Europa og har åpnet dører for grenseoverskridende samarbeid.

– Å bli akkreditert og ha muligheten til å søke om mobilitetsmidler for yrkeskonkurranser er utrolig spennende. Dette utvider vår kapasitet til å engasjere lærlinger og unge fagarbeidere i internasjonale treningsprogrammer og konkurranser, uttrykker Valstad.

Videre understreker han viktigheten av Erasmus+ programmet i å fremme en internasjonal orientering og læring fra globale praksiser:

– Å sikre at norsk fag- og yrkesutdanning forblir relevant, krever et internasjonalt perspektiv. Vi ønsker også å spre norske verdier som likestilling og mangfold, som ikke alltid er en selvfølge i alle land vi besøker, forklarer Valstad.

Avslutningsvis peker Valstad på de nye mulighetene Erasmus+ bringer.

– Programmet kan gjøre det mulig for flere å delta i trening og konkurranser, uavhengig av deres økonomiske bakgrunn eller organisasjonens ressurser, avslutter han, og signaliserer en ny æra av inkluderende og internasjonal fag- og yrkesopplæring for Norge.

Les mer om Erasmus-ordningen som WorldSkills Norway nå er sertifisert for