Sponsorer for WorldSkills Norway

Støtt opp om yrkesfag og Yrkeslandslaget! Bli samarbeidspartner og sponsor!

WorldSkills Norway inviterer aktuelle norske selskap/bedrifter/organisasjoner til et samarbeid om rekruttering til og profilering av ungdom og yrkesfag.

Positiv profilering
Hvorfor bli sponsor til WorldSkills Norway:

  • Muligheten til å bli assosiert med det absolutt beste Norge har av ungdom innen faglig yrkeskompetanse
  • En unik mulighet til å vise ansvar og involvering i forhold til unge, dyktige og kommende fagutøvere og næringsdrivende
  • Muligheter til å utnytte et internasjonalt nettverk med faglig miljø i verdensklasse
  •  

Hva kan vi tilby sponsorer?

  • Synliggjøring av sponsorene i all informasjon, markedsføring, video, web, m.m. som utarbeides/utgis av WorldSkills Norway
  • Logo på klær og andre effekter
  • Stand på Yrkes-NM og andre arrangementer i regi av WorldSkills Norway
  • Muligheter til å delta på samlinger og møter i regi av WorldSkills Norway
  • Rettigheter til å bruke vår logo og til å bruke aktuelle bilder og illustrasjoner i egen markedsføring
  • m.m.

Ta kontakt med daglig leder Bjørnar Valstad for mer informasjon og for et evt. nærmere samarbeid, tlf.: 93 25 83 18.