Læreplassjeger

Læreplassjeger-kampanjen 2022 har som mål å rekruttere flere læreplasser og lærebedrifter. Kampanjen har oppstart i uke 23 og arrangeres i samarbeid med fylkeskommuner, opplæringskontor, organisasjoner og skoler.