Det norske yrkeslandslaget

Yrkeslandslaget deltar hvert annet år i de internasjonale konkurransene WorldSkills Competition (Yrkes-VM) og EuroSkills (Yrkes-EM).

Det norske Yrkeslandslaget tas ut etter regionale og nasjonale konkurranser.
Mange bransjer bruker Yrkes-NM som basis for uttak. I Yrkes-EM er aldersgrensen 25 år. 
I Yrkes-VM er aldersgrensen 22 år (det vil si at du kan fylle 22 år i konkurranseåret). Les mer. 

 

Yrkeslandslaget 2021

Det norske yrkeslandslaget 2021 deltar i internasjonale yrkeskonkurranser.

Yrkeslandslaget 2019

Det norske yrkeslandslaget 2019 deltok i Yrkes-VM i Kazan, Russland. 

Yrkeslandslaget 2018

Det norske yrkeslandslaget 2018 deltok i Yrkes-EM i Budapest, Ungarn.