Om kampanjen Yrkesfagenes år 2018

Halvparten tar yrkesfag når de begynner på videregående skole. Vi må heie frem ungdommene som går yrkesfag, fordi arbeidslivet trenger flere med yrkesfagutdanning enn vi utdanner nå.

Annenhver NHO-bedrift har problemer med å rekruttere nok fagarbeidere. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle over 70 000 fagarbeidere i 2035 hvis dagens utvikling fortsetter. Vi vet også at for mange yrkesfagelever sliter med å fullføre videregående fordi de ikke får læreplass. 

WorldSkills Norway er kampanjeansvarlig

Worldskills Norway (WSN) er ansvarlig for kampanjen «Yrkesfagenes år 2018» på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Oppdraget ble gitt til WorldSkills Norway i oktober 2017, i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Det er bevilget 5 millioner til Yrkesfagenes år 2018 og Skole-NM. Sekretariatsleder Elisabeth Lange i WSN er svært fornøyd med oppdraget og kan fortelle om rekordstor interesse for WSN sine egne aktiviteter i 2018:

  • Skole-NM 2018 i april for elever i videregående skole
  • Yrkes-NM 2018 i oktober for lærlinger og unge fagarbeidere 

Yrkesfagenes år 2018 - en informasjons- og omdømmekampanje

Yrkesfagenes år er en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Kampanjen skal øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, øke antall lærebedrifter og læreplasser.

Synlighet på nett

Ved siden av kampanjenettstedet yrkesfag.no som lanseres 1. februar 2018, legges det også opp til en del aktiviteter på sosiale medier. Kampanjens to offisielle hashtags er #yrkesfagenesår og #mittyrkesfag.

Sammen med Elevorganisasjonen og engasjerte ambassadører blant foresatte, lærlinger og bedrifter skal kampanjen frontes både på web og i sosiale medier. Det legges opp til å dele gode budskap og historier om yrkesfag gjennom tekst, bilder og vidoer – med særlig vekt på Facebook, Youtube og Instagram.