Innhold

Yrkeskonkurranser

Det er nå om lag 80 land fra alle kontinenter som deltar i WorldSkills. Disse tar del i nasjonale og internasjonale yrkeskonkurranser, som arrangeres for å heve statusen til og kunnskapen om yrkesfagene. Norge er representert gjennom WorldSkills Norway.

Se også:

WorldSkills Norway tilbyr alle som er interessert et gratis abonnement på et ukentlig nyhetsbrev.