Yrkeskonkurranser

Yrkeskonkurranser er en viktig arena for individuell utvikling og for å fremheve fremtidens talenter innen fag- og yrkedsutdanningen. WorldSkills yrkeskonkurranser arrangeres i over 85 land og består av nasjonale og internasjonale konkurranser. Hovedhensikten med konkurransene er økt kvalitetsarbeid og å bidra til motivasjon, økt rekruttering og bedre kunnskapen om yrkesfagene. Wordskills Norway arrangerer de nasjonale konkurransene Skole-NM og Yrkes-NM. I tillegg står Worldskills Norway bak det Norske Yrkeslandslaget som deltar på Euroskills og WorldSkills.