Yrkes-VM

Yrkes-VM 2024 arrangeres annethvert år for unge fagutøvere fra hele verden. I Yrkes-VM er aldersgrensen 22 år (det vil si at du kan fylle 22 år i konkurranseåret).