Styret i WorldSkills Norway

Styret ble valgt på årsmøtet 16. juni 2023 og består av følgende medlemmer:

Navn / e-post:
Organisasjon:
Telefon:
Styreleder:
 
 
Anniken Hauglie
 
NHO
23088000
 
Nestleder:
 
 
 Trude Tinnlund
LO
41444101
Medlemmer:
   
Helge Sporsheim
Fagforbundet
90510970
Ingeborg Lovise Tyse
Utdanningsforbundet
95213712
Egil Steinsland
NHO/Norges Bilbransjeforbund
99485268
Turid Borud
Innlandet fylkeskommune
90725853
Harald Haugen
NHO/NELFO (Instell AS)
47278857
Benedikte Sterner
LO
91674231
Sissel Kvam
KS
90594550