Styret i WorldSkills Norway

Styret i WorldSkills er bredt sammensatt. Styret ble valgt på årsmøtet 15. juni 2021 og består av følgende medlemmer:

Navn / e-post:
Organisasjon:
Telefon:
Styreleder:
 
 
Trude Tinnlund
LO
41444101
Nestleder:
 
 
Anniken Hauglie
NHO
23088000
Medlemmer:
   
Helge Sporsheim
Fagforbundet
90510970
Terje Skyvulstad
Utdanningsforbundet
90618394
Egil Steinsland
NHO/Norges Bilbransjeforbund
99485268
Turid Borud
Innlandet fylkeskommune
90725853
Harald Haugen
NHO/NELFO (Instell AS)
47278857
Benedikte Sterner
LO
91674231
Sissel Kvam
KS
90594550
Observatør:
 
 
Anne Katrine Kaels
Utdanningsdirektoratet
41633495