Innhold

Styret i WorldSkills Norway

Styret i WorldSkills er bredt sammensatt. Styret ble valgt på årsmøtet 5. juni 2019 og sitter for 2 år, og består av følgende medlemmer:

Navn / e-post:
Organisasjon:
Telefon:
Styreleder:
 
 
Trude Tinnlund
LO
41444101
Nestleder:
 
 
Gjermund Løyning
NHO
95021747
Medlemmer:
   
Helge Sporsheim
Fagforbundet
90510970
Terje Skyvulstad
Utdanningsforbundet
90618394
Stig Morten Nilsen
NHO/Norges Bilbransjeforbund
91177890
Turid Borud
Innlandet fylkeskommune
90725853
Svein Harald Larsen
NHO (Nelfo)
41518734
Benedikte Sterner
LO
91674231
Toril Brodahl
KS
95850596
Observatør:
 
 
Anne Katrine Kaels
Utdanningsdirektoratet
41633495
Karl Gunnar Kristiansen (vara)
 Utdanningsdirektoratet
 90257543