Styret i WorldSkills Norway

Styret ble valgt på årsmøtet 19. juni 2024 og består av følgende medlemmer:

Navn / e-post:
Organisasjon:
Telefon:
Styreleder:
 
 
 
NHO
23088000
 
Nestleder:
 
 
LO
41444101
Medlemmer:
   
Fagforbundet
90510970
Utdanningsforbundet
95213712
NHO/Norges Bilbransjeforbund
99485268
Agder fylkeskommune
95947960
NHO/NELFO (Instell AS)
47278857
LO
91674231
KS
90594550