WorldSkills Norway

Innhold

Læreplassjeger-kampanjens grafiske elementer

Lokal annonsering av læreplassjeger

Her er et eksempelbilde hvordan man lokalt kan kjøre annonsering for å søke etter flere lærebedrifter. Vi oppfordrer alle fylkeskommuner om å vurdere dette tiltaket underveis i kampanjen. Logoen til fylkeskommunen kan legges inn i annonsen.

Her vil vi dele filer til de grafiske elementene i kampanjen som kan brukes fritt av alle som vil delta.

Læreplassjeger-maskoten (3 filer)

Læreplassjeger-maskoten i 3 ulike versjoner - i trykkeklar versjon (EPS)

Læreplassjeger-maskoten i 3 ulike versjoner - i webversjon (PNG)

Ferdige annonse-maler til fysiske og digitale flater

I starten av uke 22 vil vi her dele filer til annonse-maler som de som deltar i kampanjen kan bruke til å annonsere på fysiske og digitale flater. Dere kan også knytte på egen logo i slike annonser. 

Rekrutteringsbrosjyre

I starten av uke 22 vil vi her dele en trykkeklar fil av en 6-siders brosjyre, som organisasjonene kan trykk opp og også inkludere egen logo på forsiden. Se eksempel-bilde av brosjyren her.

Spørsmål?

Har du spørsmål til noen av de grafiske elementene, ta kontakt med kommunikasjonssjef Bjørn Ove Fjellandsbø i WorldSkills Norway på e-post: bof@worldskills.no

Husk at vi også tilbyr noe gratis kampanjemateriell på denne siden.