Læreplassjeger-kampanjens grafiske elementer

Lokal annonsering av læreplassjeger

Her er et eksempelbilde hvordan man lokalt kan kjøre annonsering for å søke etter flere lærebedrifter. Vi oppfordrer alle fylkeskommuner om å vurdere dette tiltaket underveis i kampanjen. Logoen til fylkeskommunen kan legges inn i annonsen.

Her vil vi dele filer til de grafiske elementene i kampanjen som kan brukes fritt av alle som vil delta.

Læreplassjeger-kampanjen

  • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere
  • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
  • Potensielle lærebedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  
Læreplassjeger-maskoten (3 filer)

Læreplassjeger-maskoten i 3 ulike versjoner - i trykkeklar versjon (EPS)

Læreplassjeger-maskoten i 3 ulike versjoner - i webversjon (PNG)

Bilder til sosiale medier

Her er bilder som kan brukes på Instagram og Facebook:

SoMe_bilder.zip

Ferdige annonse-maler til fysiske og digitale flater

Her er 12 ferdiglagede annonser som kan brukes på fysiske og digitale flater. Dere kan også knytte på egen logo i slike annonser.

Læreplassjeger - grafiske elementer.zip

Se forklaring og retningslinjer her (PDF).

Rekrutteringsbrosjyre (250 eks gratis)

Alle organisasjoner som deltar i Læreplassjeger-kampanjen kan bestille opptil 250 gratis brosjyrer her.

Rekrutteringsbrosjyre (trykkeklar fil)

Her er en trykkeklar fil av en 6-siders brosjyre. Dere kan også knytte på egen logo på forsiden av brosjyren.

Læreplassjeger-brosyren-trykkeklar.pdf

Som dere ser kan dere via egen trykkeripartner putte inn egen logo i det hvite feltet på forsiden av brosjyren.

Læreplassjeger Folder 6 sider med rullefals.zip

NB! Det er viktig at de som lager filer til trykk sier fra til trykkeriet hva som er for- og bakside, så de bretter den riktig. Denne typen folder heter 6 siders folder med rullefals:

Se eksempel-bilde av brosjyren her.

Det hjelper trykkeriet til å skjønne hvordan den skal brettes.

Spørsmål?

Har du spørsmål til noen av de grafiske elementene, ta kontakt med kommunikasjonssjef Bjørn Ove Fjellandsbø i WorldSkills Norway på e-post:

Husk at vi også tilbyr noe gratis kampanjemateriell på denne siden.

10 måter å bidra til kampanjen

Det er mange ulike måter som fylkene og organisasjonene kan bidra til Læreplassjeger-kampanjen. Her er 10 gode tips.