Digital kampanje for å rekruttere flere lærebedrifter i 2022

Publisert

Digital kampanje for Læreplassjeger 2022

Læreplassjeger-kampanjen 2022 består også av en digital kampanje på Facebook hvor bedrifter og lærlinger er ambassadører som promoterer lærlingeordningen og det å være lærebedrift.

Læreplassjeger-kampanjen 2022

  • Kampanjen har oppstart 9. juni og vil pågå frem til og med oktober
  • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere

  • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
  • Deltakere i kampanjen får siste nytt på denne siden
  • Potensielle bedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  

 

WorldSkills Norway er kommet godt i gang med å rekruttere bedrifter og lærlinger i enkeltbransjer, som skal være gode ambassadører for lærlngeordningen.

Vi oppfordrer fagforbund, bransjeorganisasjoner og opplæringskontor og andre til å sende inn forslag til ambassadører. 

Les mer: WorldSkills Norway søker ambassadør
Våre tre første bedriftsambassadører:

Mari-Ann Amundsen, Søstrene Amundsen AS: 

Skjermbilde 2022-06-17 kl. 11.56.55.png

Mathias Toresen, Selskapslokaler AS: 

Skjermbilde 2022-06-17 kl. 11.58.23.png

Bjørn-Erik Engen, FOODTECH Industri AS: 

Skjermbilde 2022-06-17 kl. 11.59.18.png