Yrkes-VM 2022

Yrkes-VM 2022 skulle arrangeres i Shanghai i Kina, men ble avlyst på grunn av pandemirestriksjoner. Yrkes-VM 2022 arrangeres derfor desentralisert som "Special edition" med konkurranser i enkeltfag i 15 forskjellige land. Norge deltar i gullsmedfaget (Sveits) og elektrikerfaget (Østerrike).