Yrkes-NM 2020

Yrkes-NM 2020 ble utsatt til september 2022 på grunn av Corona-situasjonen.