Yrkes-NM 2020

Yrkes-NM 2020 er utsatt til høsten 2022 på grunn av Corona-situasjonen.