Yrkes-NM 2025

Yrkes-NM 2025 arrangeres i Førde i samarbeid med Vestland Fylkeskommune og lokale opplæringskontor. Arrangementet var opprinnelig planlagt til uke 43 i 2024, men er flyttet til uke 14 i 2025. Dato for konkurransene er 1.-3. april

Arrangementet begynner om

  • 316dager
  • 1time
  • 5minutter
  1. Yrkes-NM 2024 Flyttes til April 2025

    WorldSkills Norway, Vestland fylkeskommune, og den lokale arrangøren har i fellesskap besluttet å flytte Yrkes-NM til 1.-3. april 2025. Avgjørelsen ble tatt for å sikre størst mulig mangfold av aktiviteter og konkurranser, samt å øke verdien for de besøkende elevene.

  2. 10 måneder til Yrkes-NM i Førde

    22.- 24. oktober arrangeres Yrkes-NM i Førde med Vestland fylkeskommune som vertskap. – Det er bare tiden og veien frem til mesterskapet sier Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.