Uttak og påmelding til Skole-NM 2020

Skole-NM 2020 arrangeres i april 2020 på flere videregående skoler i flere fylker i landet. Det legges opp til konkurranser i de samme fagene som i 2019.

Praktisk informasjon og påmelding

Skole-NM 2020 arrangeres på 10 videregående skoler i 5 fylker. Arrangementene går over to dager, hvorav en dag til selve konkurransen. Det er forskjellige datoer på de forskjellige skolene.

Hvem kan delta i Skole-NM 2020

For å delta i Skole-NM må deltakerne være fulltidselever, ha elevstatus i videregående skole og følge ordinært løp. Det er ordinære elever i Vg2 som er hovedmålgruppe for Skole-NM. Elever i Vg1 kan også delta, men de må gjøres oppmerksom på at det er læreplan for Vg2 som ligger til grunn for oppgavene som gis. Som et unntak, åpnes det også opp for deltakelse for ordinære fulltidselever i Vg3 i fagene Automatisering og Anleggsmaskinmekaniker. Aldersgrensen for å delta i Skole-NM er 25 år (dvs. deltakerne kan fylle 25 år i hele konkurranseåret). Dette er samme aldersgrense som er satt til deltakelse i EuroSkills (Yrkes-EM). Det kan gis unntak fra aldersgrensen for enkelte fag etter avtale med WorldSkills Norway. 

Deltakerne skal kvalifiseres gjennom lokale/regionale uttak. Fylkeskommunene er ansvarlige for at deltakere fra eget fylke tilfredsstiller disse kravene. Elevene skal bli fulgt til Skole-NM av ledsager/e fra skolen/fylket. 

Hensikten med skolemesterskap og Skole-NM

Tanken bak er at gjennom skolemesterskap skal vi bidra til å øke interessen, statusen og rekrutteringen til yrkesfagene i den videregående skole. Skolemesterskapene skiller seg ut fra andre yrkeskonkurranser (som Yrkes-NM) på den måten at de bare er for skoleelever på vg-2 nivå, ikke for lærlinger.

Det første Skole-NM ble arrangert i april 2017. Det ble svært vellykket, med 240 deltakere fra samtlige fylker.  Skole-NM 2019 ble enda større og også svært vellykket. 

Skolemesterskapene er i regi av fylkeskommunene og skolene. Vi håper imidlertid at fylkeskommunene og de enkelte skolene vil samarbeide tett med opplæringskontorene og bransjene om planleggingen og gjennomføringen. Økt samarbeid og samhandling med ulike næringer og virksomheter er også viktig.

Det er bare én kandidat/ett lag (der det er lagkonkurranser) i hvert fag fra hvert fylke som kan delta i Skole-NM. 

Uttak til Skole-NM

For å delta i skole-NM 2020 må fylkene arrangere fylkesmesterskap for de skolene som er interessert. Er det bare én skole i fylket som vil delta i Skole-NM er det også mulig, men da må man arrangere en konkurranse på den lokale skolen for å finne frem til hvilken kandidat/hvilket lag som skal representere fylket. Når det gjelder den praktiske gjennomføringen av de enkelte fylkeskonkurransene så er det vanlig at fylkene gjør dette i samarbeid med en av skolene og/eller et opplæringskontor.   Aktuelle oppgaver (tidligere NM-oppgaver) finner du på NM-Oppgaver 2020. 

Kostnader

Det er fylkene/skolene som selv betaler for reise og opphold for sine deltakere i Skole-NM 2020. Deltakerkostnadene er foreløpig stipulert til ca. 3.000,- pr. deltaker i dobbeltrom, dette dekker én overnatting og bespisning. Reiseutgifter kommer i tillegg. Stipulert kostnad for ledsager i enkeltrom er ca. kr. 3.500. 

Påmelding til Skole-NM 2020

Påmelding til Skole-NM skal gjøres av fylkene, påmeldingsfristen er 15. desember. Dette gjelder påmelding i de fagene man ønsker å delta i. Frist for å melde inn navn på deltakerne er satt til 15. mars 2020. Deltakerne må følges av ledsagere. Direkte påmeldinger fra skoler til oss blir videresendt til fylket. Ta kontakt med kontaktpersonen i ditt fylke om det er spørsmål til deltakelsen.

Samtykke til bruk av bilder og film

Alle portrett- og gruppebilder av skoleelever som tas under Skole-NM som tenkes publisert på Internett må være basert på innhentet samtykke. Det vil si at skoleeleven og/eller foresatte har skrevet under på  samtykkeskjema for bruk av bilder eller film.

Elever som er 15 år eller eldre kan signere på samtykkeskjema selv. De som er under 15 år må ha fått underskrevet samtykkeskjema fra sine foresatte.

Spørsmål rundt dette sendes til post@worldskills.no


Kontaktpersoner i WorldSkills Norway
Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med:
Elisabeth Lange, sekretariatsleder, tlf.: 91558110, e-post: el@worldskills.no