Skole-NM 2020 - Samtykkeskjema til bruk av bilde eller film

Her er utkast til samtykkeskjema som det er viktig at benyttes for å innhente tillatelse til bruk av bilder eller video av skoleelever som deltar i Skole-NM 2020.

Dersom eleven er under 15 år, må samtykkeskjema signeres av foresatte.

Utfylt skjema innhentes og oppbevares lokalt av fylkeskommunene som er medarrangører for Skole-NM 2020. 

WorldSkills Norway vil ikke på på sine nettsider og i sine kanaler i sosiale medier publisere bilder og film hvor det ikke er innhentet nødvendig samtykke. De som sender inn bilder til oss må samtidig formidle om det er innhentet samtykke fra deltakerne som er avbildet.