WorldSkills Norway

Innhold

Vinnere av motorsag individuelt, ble Sivert Lindstad fra Jønsberg vgs. og Anna Gjønnes fra Tomb vgs. (Foto: Saggrenda vgs.)

Vinnere av motorsag individuelt, ble Sivert Lindstad fra Jønsberg vgs. og Anna Gjønnes fra Tomb vgs. (Foto: Saggrenda vgs.)

Rundt åtti naturbrukselever, fordelt på elleve lag fra åtte skoler deltok i NM i skogbruksferdigheter, som er en del av Skole-NM 2019.

Skole-NM 2019

  • 380 elever konkurrerer i 36 ulike yrkesfag
  • Skole-NM arrangeres i tidsrommet 1. - 26. april
  • Skole-NM arrangeres på 12 videregående skoler i 9 av landes fylker. Se oversikt her.
  • Deltakerne er tatt ut etter lokale skolemesterskap og fylkesmesterskap 
  • Resultatene fra de ulike arrangørstedene legges ut fortløpende. Les mer her.
  • Bilder fra skole-NM 2019

Konkurrsen ble arrangert ved Kongsberg videregående skole, avdeling Saggrenda, 24. – 26. mars.

Det var i år 15 år siden disse konkurransene startet opp. Elevene ved de norske naturbrukslinjene har siden det møtes årlig for å teste sine faglige ferdigheter mot hverandre. Nytt av året var at yrkeskonkurransene i skogfag nå ble offisielt en del av Skole-NM som arrangeres av WorldSkills Norway i samarbeid med fylkeskommune.

Tradisjonelt har NM i skogfag bestått av to øvelser, en skogsti med innlagt skogteori, samt en motorsagkonkurranse med øvelser som blant annet felling, kvisting, kapping og sverdsnu med kjedebytte. I disse konkurransene tevles det både individuelt og som lag. Lagene kan både være rene jentelag, rene guttelag eller mikslag. Størst prestisje for skolene er det særlig knyttet til lagkonkurransene (skogteori og motorsagøvelsene sammenlagt). De lagene som vinner får delta i EM i skogbruk, som i år arrangeres i Svensjunga Sverige. 

I år kom det også inn to nye konkurranser:

NM i skogteori

En øvelse som er lagt inn under Skole-NM er individuelle skogteori, som er noe annet enn skogsløypa lagene gjennomfører. For å delta i den individuelle konkurransen må kandidatene presentere en skogfaglig oppgave på engelsk. Dette var det i år bare Ine Hagen, også hun fra Saggrenda vgs. som gjorde i år. Premien for å vinne denne klassen er likevel svært attraktiv. Hagen får da nemlig representere Norge i den internasjonale skogbrukskonkurransen som avholdes i Russland i september.

NM i lassbærerkjøring

Nytt av året var det at det også ble konkurrert i lassbærerkjøring. Her måles elevene blant annet på opplasting av stokker langs ei løype, samt stabling av kubber. I lassbærerkjøring konkurreres det individuelt, og her stilte det ti konkurrenter. 

Les mer om saken på skogeier.no

 

Slik ble resultatene i årets konkurranse:

Lassbærer

1. Håkon Andreas Østro Slåtten, Kongsberg vgs Saggrenda, Buskerud
2. Andreas Grundvåg Bottolfs, Kongsberg vgs Saggrenda, Buskerud 
3. Sveinung Fladsrud, Valle vgs, Oppland

Motorsag

Motorsag Jenter: 
1. Anna Gjønnes , Tomb vgs
2 Marte Bøe Marstein, Kongsberg vgs Saggrenda, Buskerud
3 Ine Hagen, Kongsberg vgs Saggrenda 

Motorsag Gutter:
1. Sivert Lindstad, Jønsberg vgs 
2. Andreas Grundvåg Bottolfs, Kongsberg vgs Saggrenda 
3. Einar Andreas Skinstad, Kongsberg vgs Saggrenda 

Skogteori

1. Ine Hagen, Kongsberg vgs Saggrenda, Buskerud