Innhold

Å ha lærlinger hjelper deg å vinne offentlige anbud

Å ha lærling hjelper deg å vinne offentlige anbud, fordi det offentlige ofte stiller krav om bruk av lærlinger.

Last ned animasjonsfilmen og del i egne kanaler.

Gjennom lærlingklausuler i offentlige anskaffelser kan det også bli mer lønnsomt å være lærebedrift når man skal konkurrere om offentlige anbud. Lærlingordningen er derfor en lønnsom investering og en langsiktig måte å rekruttere på.