WorldSkills Norway

Innhold

Skole-NM 2020 nærmer seg

Skole-NM 2020, som er en årlig yrkeskonkurranse for elever i den videregående skole, arrangeres i løpet av april måned. I disse dager pågår uttakene rundt omkring i hele landet.

Det er både uttak ved de enkelte videregående skolene og deretter fylkesmesterskap. Vinnerne av konkurransene i fylkesmesterskapene går videre til Skole-NM (norgesmesterskap i yrkesfag for yrkesfagelever).

Det er 5. gang Skole-NM arrangeres og i år er det meldt på 270 elever pr. dato. Det er noe færre inn i fjor. Dette henger blant annet sammen med at flere av fylkene er slått sammen fra 1. januar 2020. Det deltar kun én deltaker i hvert fag fra hvert fylke.

Skole-NM 2020 arrangeres på flere videregående skoler i flere fylker. Tidspunkt er i løpet av april.

Se oversikt over hvor  og når konkurransene arrangeres.

Det er fylkeskommunene som har ansvar for å ta ut deltakere/elever fra sine fylker til Skole-NM.

Vinnerne går ikke automatisk videre til Yrkes-NM

Vinnerne av Skole-NM går ikke automatisk videre til Yrkes-NM, som er norgesmesterskap for lærlinger og unge fagarbeidere. Det er bransjene som har ansvar for uttak av deltakere til Yrkes-NM. Neste Yrkes-NM arrangeres i oktober 2020 i Kristiansand. Les mer om Yrkes-NM 2020 her.