21.600 har søkt læreplass i 2021

Flere søker læreplass i 2021.

Flere søker læreplass i 2021.

Søkertallene viser at 21.600 søkte læreplass, som er en økning på 900 søkere sammenliknet med fjorårets søkertall. Dette er elever som har søkt læreplass som førsteønske gjennom søkerporten Vigo.

De siste ti årene har antallet nye lærekontrakter økt hvert år, men i fjor var det en nedgang på 4 prosent sammenlignet med året før.

- Koronapandemien har gjort det vanskeligere å få læreplass, derfor har regjeringen innført en rekke tiltak rettet mot lærlinger og lærefag som er spesielt hardt rammet, sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding.

Blant annet viderefører regjeringen 170 millioner til den ekstraordinære økningen av lærlingtilskuddet våren 2021, stimuleringstilskuddet til lærlinger videreføres med 100 millioner og det gis 150 millioner til fagbrev som elev, som er et utvidet tilbud for elever som ikke får læreplass.

Les også: 
Vil ha Læreplassjeger-kampanje i 2021