Vil ha Læreplassjeger-kampanje i 2021

Læreplassjeger-kampanjen 2021

WorldSkills Norway vil også i 2021 ta initiativet til en nasjonal læreplassjeger-kampanje for å fremskaffe nye lærebedrifter og læreplasser. Formell invitasjon til fylkeskommuner, opplæringskontor og organisasjoner vil bli sendt ut etter påske.

Læreplassjeger-kampanjen 2021

  • Kampanjen har oppstart i juni og vil pågå frem til og med oktober
  • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere

  • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
  • Deltakere i kampanjen får siste nytt på denne siden
  • Potensielle bedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  

– Det er også i år behov for et krafttak for å skaffe flere læreplasser nå på grunn av Covid 19-pandemiens påvirkning på økonomi og arbeidsliv, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.

– 21.600 har søkt læreplass nå i 2021. Vi må gjøre alt vi kan for å sikre disse en læreplass i disse usikre tider. 

WorldSkills Norway har en foreløpig plan om at Læreplassjeger-kampanjen 2021 får kickoff i løpet av mai måned.

– Vi går ut med en formell invitasjon til fylkeskommuner, opplæringskontor og organisasjoner over påske, sier Bjørnar Valstad.