Evaluering av fylkeskommunenes nettsider

Aktuelt, Lærlinger og lærlingplasser

Publisert

Analysefirmaet Netlife har på oppdrag fra WorldSkills Norway analysert alle 11 fylkeskommuners sine nettsider og løsninger for å bli lærebedrift.

 

Kort om evalueringen
 • WorldSkills Norway ønsket derfor å evaluere fylkeskommunene sine nettsider – sett fra ståstedet til en potensiell lærebedrift.
 • Analysen fra Netlife gir en detaljert gjennomgang av nettsiden til hver enkelt fylkeskommune, samt overordnede konklusjoner med hva som fungerer bra og mindre bra
 • Evalueringen er gjennomført av Netlife i november og desember 2020, på oppdrag fra WorldSkills Norway.
Les hele evalueringen her.

Her er utdrag fra noen av av hovedfunnene i evalueringen av fylkeskommunenes nettsider og løsninger for å bli lærebedrift:

Dette er bra
 • Alle fylkenes nettsider om lærebedrift er enkle å finne via søk på Google
 • Informasjonen og språket på fylkenes nettsider er i stor grad forståelig
 • Overordnet har fylkene brukervennlige nettsider
Dette kan forbedres
 • Flere fylkeskommuner kan gjøre det enda mer synlig hvor brukeren skal gå for å søke om å bli lærebedrift
 • Gi brukeren rett informasjon til rett tid
 • Flere fylker kan med fordel fremheve fordelene ved å være lærebedrift. Dette kan gjerne gjøres på et tidlig stadium i brukerreisen.
 • De fleste fylkene kan med fordel jobbe med å synliggjøre hvordan brukeren kan komme i kontakt med riktig person hos fylkeskommunen
 • Flere forbedringspunkter rundt søknadsskjema / interesseskjema
 • Svært få av fylkeskommunenes sider om lærebedrift bruker visuelle virkemidler som bilder, illustrasjon og video.