10 måneder til Yrkes-NM i Førde

Publisert

– Nå ved årsskiftet er det cirka 20 fag som har bekreftet at de skal gjennomføre norgesmesterskap i Førde, sier Bjørnar Valstad, daglig leder i WorldSkills Norway.

– Nå ved årsskiftet er det cirka 20 fag som har bekreftet at de skal gjennomføre norgesmesterskap i Førde, sier Bjørnar Valstad, daglig leder i WorldSkills Norway. Foto: WorldSkills Norway

22.- 24. oktober arrangeres Yrkes-NM i Førde med Vestland fylkeskommune som vertskap. – Det er bare tiden og veien frem til mesterskapet sier Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.

Kort om Yrkes-NM 2024
  • Hva: Norgesmesterskap i Yrkesfag, utdanningsmesse og seminarer
  • Sted: Førde
  • Tidspunkt: 22.-24. oktober 2024
  • Vertskap: Vestland fylkeskommune og lokale opplæringskontor
  • Arrangører av Norgesmesterskapet: WorldSkills Norway og fag- og bransjeorganisasjoner

– Yrkes-NM er et krevende prosjekt med mange detaljer som skal falle på plass. Vi nærmer oss en endelig klarhet i hvilke fag som skal gjennomføre norgesmesterskap. Nå ved årsskiftet er det ca 20 fag som har bekreftet at de skal gjennomføre norgesmesterskap i Førde, og det blir i tillegg sannsynligvis også en nordisk landskamp, sier Valstad.

Mer enn et norgesmesterskap

Yrkes-NM er mer enn nasjonale mesterskap i ulike yrkesfag. Det er også Norges største utdanningsmesse med hovedfokus på yrkesfag.

- Målet er å vise frem alle fagområder fra de store industrifagene, bygg og anlegg, naturbruk og til de tradisjonelle håndverksfagene, sier Valstad. Men det er samtidig viktig å understreke at hele utdanningsstrukturen skal være representert med ulike aktiviteter, også de studieforberedende programmene. Det er viktig for Yrkes-NM at det er gode aktiviteter i alle fag slik at hele mangfoldet i videregående opplæring blir vist frem slik at dette blir et attraktivt arrangement for de besøkende.

Todelt arena

Det legges opp til en todelt arena hvor både havneområdet med Campus Verftet og  Førde vgs blir brukt til både konkurranser og annen aktivitet. Besøkende blir sluset mellom begge arenaene slik alle får tatt del i hele arrangementet.

– Dette med en todelt arena er et nytt konsept i Yrkes-NM sammenheng sier Valstad. Konseptet har noen fordeler i og med at det gir muligheter for å bruke endel eksisterende infrastruktur både på skolen og Campus. Enkelte fag har en stor rigg, og det å kunne bruke noen maskiner og utstyr i stedet for å bygge opp alt fra bunnen gir mange fordeler. Vi tror at utviklingen fremover vil tvinge frem flere løsninger både i nasjonale og internasjonale yrkeskonkurranser. I et bærekraftsperspektiv er dette en bra utvikling, sier Valstad

Et Yrkes-NM er et samspill mellom mange aktører

Vestland fylkeskommune er vertskap for årets Yrkes-NM i samarbeid med lokale krefter. WorldSkills Norway har ansvar for norgesmesterskapene sammen med bransjeorganisasjonene og verskapsfylket har ansvar for utdanningsmessen i samarbeid med lokale opplæringskontor.

Kvalifisering til Yrkes-EM 2025

For mange av fagene som skal arrangere norgesmesterskap vil også Yrkes-NM fungere som uttakskonkurranse til europamesterskapet som arrangeres i 2025.

– Vi tror det vil bli en stor norsk tropp til Yrkes-EM når det går i Danmark. Mange bransjer føler sterk tilknytning til Danmark og det europeiske arbeidsmarkedet. Deltagelse i Herning vil være en flott anledning til å la norske talenter få bryne seg mot de beste i Europa. Vi håper at mesterskapet kan være en inngangsport for deltagelse i fag vi ikke har deltatt tidligere, avslutter Valstad.