WorldSkills Norway

Innhold

Stor interesse for Yrkes-NM 2020

Et 30-talls personer var til stede på informasjonsmøtet 5. november om Yrkes-NM 2020. Møtet ble ledet av sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway.

Yrkes-NM 2020 samler mange av yrkesfagene og bransjene til norgesmesterskap. Arrangementet finner sted i Sørlandshallen i dagene 27.-29. oktober 2020. Denne uken ble det avholdt informasjonsmøte om arrangementet.

– Slik det ser ut vil ca. 30 yrkesfag være representert med norgesmesterskap. I mange av fagene vil mesterskapet danne grunnlag for uttak til Yrkes-VM 2021, som finner sted i Shanghai i Kina, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway som holdt en statuspresentasjon om planene til møtedeltakerne.

Se presentasjonen om Yrkes-NM som ble vist på møtet

WorldSkills Norway er hovedarrangør av Yrkes-NM og har denne gangen den nye fylkeskommunen Agder som samarbeidspartner. Yrkesmessen Y-Valg, som hvert år arrangeres i Kristiansand vil være en del av Yrkes-NM 2020, og lokale opplæringskontor og skoler vil være aktivt med i arrangementet.

Målgruppen for arrangementet

– Alle elever i 9. og 10. trinn i ungdomsskolen og Vg1 og Vg2 elever i hele fylket vil være målgruppe for arrangementet. Det planlegges også opplegg for foreldre/foresatt på ettermiddag/kveld under arrangemenet, sier Elisabeth Lange.

– Yrkes-NM 2020 skal presentere alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring og informere om de yrker utdanningsprogrammene kan føre frem til. Under arrangementet vil de besøkende kunne forsøke seg i forskjellige fag og snakke med både elever, lærlinger og bedriftsrepresentanter.

Det er Agder fylkeskommune som har ansvaret for å bekoste og organisere transport av elevene fra Agder fylke. Det forventes et besøkstall på ca. 20.000 over de tre konkurransedagene.

Påmeldte fag

Foreløpig er følgende yrkesfag på NM-programmet:

anleggsmaskinfører
automatisering
baker
barne- og ungdomsarbeiderfaget
betongfaget
bilfag lette kjøretøy
bilfag tunge kjøretøy
billakkererfaget
bilskadefaget
butikkslakter
CNC
elektriker
helsearbeiderfaget
industrimekaniker
kokk
konditor
murer
resepsjonist
rørlegger
servitør
sjømathandler
snekker/møbelsnekker
sveising
søm og design
tømrer
ventilasjons- og blikkenslager
yrkessjåfør

 

Det blir i tillegg demonstrasjon av en rekke fag, som bl.a. frisør, hudpleie, salgsfaget, IKT, kontor- og administrasjonsfaget, kjemiprosess, renhold, brannforebygging, gartner, kran- og løfteoperatør, logistikk.

Mer info:
Se presentasjonen om Yrkes-NM som ble vist på møtet