Praktisk informasjon og påmelding

Skolemesterskap, Yrkeskonkurranser, Skole-NM

Publisert

På denne siden finner du praktisk informasjon om Skole-NM og hvordan elever kan delta

Veileder- Hvordan delta på Skole-NM

Du finner også informasjonen som en egen Veileder for elever og lærere.

Link til veileder (pdf)

Kort om Skole-NM

Det første Skole-NM ble arrangert i 2017. WorldSkills Norway sto bak arrangementet i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og andre samarbeidspartnere. På Skole-NM 2017 deltok 240 yrkesfagelever fra hele landet. Arrangementet ble svært vellykket og ble deretter et årlig arrangement i samarbeid mellom WorldSkills Norway og fylkeskommunene.

Skole-NM er for yrkesfagelever i videregående skole, hovedsakelig elever på Vg2-nivå og arrangeres i ulike fylker 5. og 6. april 2022.

Skole-NM ble avlyst i 2020 og 2021 på grunn av Covid 19 pandemien.

Hvem kan delta?

For å delta i skolekonkurranser/fylkesmesterskap må deltakerne være fulltidselever, ha elevstatus i videregående skole og følge ordinært løp. Det er vanligvis elever på Vg2 som er hovedmålgruppe for Skole-NM. Elever på Vg1 kan også delta, men det er læreplan for Vg2 som ligger til grunn for oppgavene i konkurransen. I fagene Automatisering og Anleggsmaskinmekaniker kan ordinære fulltidselever på Vg3 delta.  Aldersgrensen for å delta i Skole-NM er 25 år (dvs. deltakerne kan fylle 25 år i konkurranseåret). Fylkeskommunene er ansvarlige for at deltakere fra eget fylke tilfredsstiller disse kravene. Det kan gis unntak fra aldersgrensen for enkelte fag etter avtale med WorldSkills Norway.

Det er i utgangspunktet kun en elev fra hvert fylke som får delta i Skole-NM i hvert fag. Unntak er i fag hvor konkurransen er par eller lagkonkurranse. Det åpnes også opp for flere deltagere fra hvert fylke dersom arrangøren tillater dette eller at enkelte fylker ikke stiller med deltager i faget.

Som uttak til Skole-NM arrangeres det fylkesmesterskap. Det er fylkeskommunen som har ansvar for å arrangere dette. Dersom det er elever fra kun én skole i fylket som ønsker å delta i et fag, kan eleven få representere fylket direkte i Skole-NM etter at skolen arrangerer en egen uttakskonkurranse blant elevene på skolen. Dette avgjøres av fylkeskommunen.

Det er anbefalt å ha en klasse- eller skolekonkurranse på hver enkelt skole før ett fylkesmesterskap for å ta ut eleven som skal representere skolen. Dette gjør at alle elevene blir involvert i konkurransen og får mulighet til å kvalifisere seg. Dette gjør også at elevene får konkurransetrening og bli godt forberedt til både fylkesmesterskapet og til skole-NM. Her er det fint å bruke oppgaver fra tidligere mesterskap.

Det er fylkeskommunene som bestemmer hvilke fag de ønsker å satse på og som bestemmer hvor de lokale og fylkesvise uttak skal skje.

Hvordan delta?

Skolen (lærer) melder sin interesse for deltagelse i Skole-NM til oppnevnt kontaktperson i fylkeskommunen (se oversikt nederst på denne siden)

Hovedregelen deretter er at det arrangeres et fylkesmesterskap i faget (januar-mars). Vinneren av fylkesmesterskapet går til Skole-NM.

Tidslinje og frister:

  1. Elever eller klasser som ønsker å delta i Skole-NM må via sin lærer melde fra til kontaktperson i fylkeskommunen om at de ønsker å delta på fylkesmesterskap/Skole-NM (Se invitasjon til Skole-NM og oversikt over kontaktpersoner). Dette må skje så tidlig som mulig i skoleåret etter frister satt av fylkeskommunen.
  2. Fylkeskommunen oppretter i samarbeid med skolene fylkesmesterskap i faget. Fylkesmesterskapet arrangeres mellom 1.januar – 1. mars.
  3. Vinneren av fylkesmesterskapet går videre til Skole-NM (arrangeres 5-6 april). Fylkeskommunen melder på elevene til Skole-NM. Frist for endelig påmelding er 10. mars.

Oppgaver og vurderingskriterier

Oppgavene og vurderingskriteriene som brukes i Skole-NM bygger i hovedsak på tidligere gitte Skole-NM oppgaver. Oppgavene er slik at de er i samsvar med standarden i arbeids- og næringslivet i de aktuelle fagene, og de skal bygge på læreplanen på Vg2. Det anbefales at oppgaver fra tidligere Skole-NM benyttes i forberedelsene/treningen. Disse ligger ute på worldskills.no (https://www.worldskills.no/yrkeskonkurranser/skole-nm/skole-nm-2019/oppgaver-for-skole-nm-2019/ )

Oppgavene i skolekonkurranser er og skal være kjent på forhånd. Elevene får med det mulighet til å trene på det som skal skje i konkurransesituasjonen. Dette vil også gi god trening til læretid, fagprøve og tverrfaglig eksamen. Oppgavene til Skole-NM offentliggjøres senest 2. januar i konkurranseåret på https://www.worldskills.no/yrkeskonkurranser/skole-nm/

Reglement for Skole-NM

Oppdatert reglement for Skole-NM ligger på https://www.worldskills.no/yrkeskonkurranser/skole-nm/

De enkelte fag kan i tillegg ha fagbaserte regler, men de må ikke være i konflikt med de generelle reglene.

Resultater og premiering

Alle deltakerne i Skole-NM får deltakermedaljer og deltakerdiplomer. De tre beste i hvert fag får gull, sølv og bronsemedaljer og diplomer med plassering. I tillegg får skolene som har vinnerne en pokal med inngravering.

Resultatene blir offentliggjort på web og i sosiale medier. Det er viktig at elevene som deltar i Skole-NM gir samtykke til publisering av bilder fra arrangementet. Ansvar for klargjøring ligger på fylkeskommunen og skolene som sender elever. 

Kontaktpersoner og påmelding i fylkeskommunene 

Lærere kan melde på elever til Skole-NM ved å ta kontakt med den fylkeskommunen som skolen ligger.

 

Fylke

Navn

 

E-post

Mobiltelefon

Telefon

Agder

Leif Jonassen

 

leif.jonassen@agderfk.no

90946490

 

Agder

Helge Ø. Hovland

 

hoh@agderfk.no

95947960

 

Innlandet

Marianne Smelien

 

marianne.smelien@innlandetfylke.no

48105508

 

Innlandet

Turid Borud

 

turid.borud@innlandetfylke.no

90725853

 

Møre og Romsdal

Per-Ivar Aak

 

per-ivar.aak@mrfylke.no

92421262

 

Møre og Romsdal

Alf Gunnar Furland

 

Alf.Gunnar.Furland@mrfylke.no

91356295

 

Nordland

   

 

   

Oslo

Ole Kristian Grønneng

 

ole.kristian.gronneng@ude.oslo.kommune.no

94497901

 

Rogaland

Mattias Godeseth

 

mattias.godeseth@rogfk.no

   

Troms og Finnmark (Troms)

Marianne Gammelgaard

 

marianne.gammelgaard@tffk.no

 

77 78 80 85

Troms og Finnmark (Finnmark)

Joakim Pettersen

 

Joakim.Pettersen@tffk.no

 

78 96 33 00

Trøndelag

Irene Laukholm

 

irela@trondelagfylke.no

93431841

 

Trøndelag

Christer Grønnesby

 

chrgr@trondelagfylke.no 

90554887

 

Vestfold og Telemark

Lena Fekene

 

Lena.fekene@vtfk.no

 

33344176

Vestland

Ingunn Olaug Wik Djonne

 

Ingunn.Olaug.Wik.Djonne@vlfk.no

93458496

 

Viken

Usman Chaudry Aslam

 

usmana@viken.no

41061874

 

Viken

Kristin Pihlstrøm

 

kristinpi@viken.no

99269561

 

Kostnader
Det er fylkene/skolene som selv betaler for reise og opphold for sine deltakere i Skole-NM 2022. Deltakerkostnadene er foreløpig stipulert til ca. 2500,- pr. deltaker i dobbeltrom, dette dekker én overnatting og bespisning. Reiseutgifter kommer i tillegg. Stipulert kostnad for ledsager i enkeltrom er ca. kr. 3.000.

Samtykke til bruk av bilder og film
Alle portrett- og gruppebilder av skoleelever som tas under Skole-NM som tenkes publisert på Internett må være basert på innhentet samtykke. Det vil si at skoleeleven og/eller foresatte har skrevet under på  samtykkeskjema for bruk av bilder eller film.

Elever som er 15 år eller eldre kan signere på samtykkeskjema selv. De som er under 15 år må ha fått underskrevet samtykkeskjema fra sine foresatte.

Spørsmål rundt dette sendes til post@worldskills.no

Kontaktpersoner i WorldSkills Norway
Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med:

Daglig leder Bjørnar Valstad

Mobil: 93258318,

e-post: bjornar.valstad@worldskills.no