God påmelding til Skole-NM 2022

Det er stor interesse for Skole-NM 2022 og det har kommet til flere fag siden innbydelsen ble sendt ut.

Oversikt over påmeldte fag i Skole-NM 2022 (Excel)
 
– Det er veldig gledelig at det er stor interesse for både å arrangere og delta på Skole-NM til våren! Å skape en motiverende arena for mestring og utvikling ut over det elevene møter i den ordinære skolehverdagen er viktig, og vi er veldig glade for at skolene og fylkeskommunene stiller opp og at gjør det de kan for at dette skal bli bra, sier Bjørnar Valstad, daglig leder for WorldSkills Norway.
 
– Det er mye som skal på plass ved et slikt mesterskap. Finalene går 5.-6. april (bortsett fra møbelsnekker og treskjærerfaget), men før den tid skal fylkeskommunene gjennomføre Fylkesmesterskap som uttak. 
 
Siden forrige gang det var Skole-NM har det vært fylkessammenslåinger og det gjør det mer krevende å etablere nye rutiner og strukturer. Jeg er imponert over arbeidet som gjøres i fylkeskommunene som står på for at dette skal bli en morsom og lærerik opplevelse for elevene.
 
Påmelding til fylkesmesterskapene pågår nå, så vi oppfordrer skolene til være raske til å melde på elevene slik at fylkeskommunene får god oversikt i planlegginga. 
 
Oppgavene til Skole-NM publiseres på våre nettsider tidlig i januar slik at alle får god tid til å sette seg inn i hva som møter dem på mesterskapet, avslutter Valstad.
 
Endringer i programmet:
Anleggsgartnerfaget 
Anleggsgartnerfaget blir arrangert ved Gjennestad vgs i Stokke (Vestfold og Telemark) 
 
Sveisefaget og Industrimekanikker
Sveisefaget og Industrimekanikerfaget blir arrangert ved Sørumsand vgs i Sørumsand (Viken) 
 
Møbelsnekker og treskjæring
Møbelsnekker og treskjæring skal arrangeres ved Østfold Møbelsnekkerskole i Mysen (Viken) den 20.- 21.april. Dette er en endring av dato.