Innhold

Skole-NM 2021

Skole-NM 2021 planlegges arrangert i april 2021 på forskjellige videregående skoler i landet til litt forskjellige datoer. Skole-NM skjer som et samarbeid mellom WorldSkills Norway og alle fylkeskommunene i landet, og har pågått siden 2017.

Inneværende år måtte Skole-NM avlyses på grunn av Covid-19. Vi håper å kunne gjennomføre neste års arrangement som tidligere. Vi understreket imidlertid at pandemien gjør at det er knyttet usikkerhet til dette.

En avgjørelse vil bli tatt før 1. februar.

Skole-NM er for yrkesfagelever i videregående skole og det er fylkeskommunene som tar ut de elevene de ønsker skal delta i Skole-NM. Både lokale skolemesterskap og fylkesmesterskap danner basis for uttakene.

Vi oppfordrer fylkene og skolene til å gjennomføre de lokale og fylkesvise mesterskapene uavhengig av om det blir Skole-NM eller ei. Yrkeskonkurranser er uansett et viktig verktøy i opplæringen og motiverende for elevene.

Treningsoppgaver
Oppgavene og vurderingskriteriene som brukes i Skole-NM bygger i hovedsak på tidligere gitte oppgaver. Oppgavene er slik at de er i samsvar med standarden i arbeids- og næringslivet i de aktuelle fagene, og de skal bygge på læreplanen som brukes i faget. Det anbefales at oppgaver fra tidligere år benyttes i forberedelsene/treningen av elever som skal delta.

Oppgavene for Skole-NM 2020 finner du her.

Oppgavene i skolekonkurranser skal være kjent, og elevene skal gis mulighet til å trene på det som skal skje i konkurransesituasjonen. Dette vil også gi god trening i forbindelse med kommende læretid, fagprøve og eksamen. Oppgavene for Skole-NM offentliggjøres senest 2. januar i konkurranseåret

Påmelding

Fylkeskommunene har frist til 15. desember med å melde inn de fag de ønsker å sende elever i til Skole-NM. Skoler, elever og lærere som ønsker å delta bes ta kontakt med sin fylkeskommune om dette. (Frist for å melde inn navn på deltakere er i mars.)

Oversikt over hvilke fag som står på NM-programmet og hvor og når de skal arrangeres finnes her.
Les mer om Skole-NM og deltakelse her i arrangørhåndboken