Rapport fra Yrkesfagenes år 2018

Publisert

Erna Solberg og Jan Tore Sanner på utstillingen Fremtidens Yrkesfag

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Jan Tore Sanner besøker utstillingen "Fremtidens Yrkesfag" under Yrkesfagenes år 2018.

Yrkesfagenes år 2018 var en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Kampanjen skulle øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, øke antall lærebedrifter og læreplasser.

Les rapporten som oppsummerer aktivitetene gjennom året her.

WorldSkills Norway foreslo for Kunnskapsdepartementet at 2018 skulle lanseres som Yrkesfagenes år, med hensikt å få økt positiv oppmerksomhet omkring yrkesfagene og deres betydning. Kampanjens hovedmål var: økt søkning til yrkesfagene og dermed flere lærlinger, og å få flere bedrifter til å bli lærebedrifter.

Forslaget ble positivt mottatt i departementet, og i statsbudsjettet for 2018 ble det avsatt 5 millioner til Yrkesfagenes år 2018 og Skole-NM 2018. Departementet ga WorldSkills Norway oppdraget med å organisere kampanjeåret i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Yrkesfagenes år 2018 - en informasjons- og omdømmekampanje

Yrkesfagenes år 2018 var en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Kampanjen skulle øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, øke antall lærebedrifter og læreplasser.

Arbeid med kampanjeåret ble igangsatt i oktober 2017, og kampanjen hadde kickoff i Trondheim 1. februar 2018. Kampanjen ble forlenget frem til søknadsfristen 1. mars 2019 for opptak til videregående skole 2019-20.

Her er forsiden på rapporten "Yrkesfagenes år 2018".

Resultater av kampanjen

Rapporten "Yrkesfagens år 2018" redegjør for de ulike aktiviteter som ble gjennomført i løpet av «Yrkesfagenes år 2018», såvel som trafikktall på web og spredning i sosiale medier. Men overordnet ser vi at det har vært en positiv utvikling i antall søkere til yrkesfag, såvel som opinionens holdninger til yrkesfag.

Vi mener dette er et resultat fra Regjeringens langsiktige innsats for å fremme interesse for yrkesfagene, herunder arbeidet i kampanjen «Yrkesfagenes år 2018». Søketallene for skoleåret 2018-19 viste for første gang at det er nesten like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende.

Søketallene for skoleåret 2019-20 viste også en positiv utvikling. For andre år på rad er det totalt like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1. I tillegg så vi at det var flest søkere til yrkesfag i 15 av 18 fylker. Kun i Oslo, Akershus og Troms har et flertall søkt seg til studiespesialisering.

Foreldres holdninger til yrkesfag

I kampanjen «Yrkesfagenes år 2018» ønsket vi også å få målt foreldres holdninger til yrkesfag før og etter kampanjen, da dette var en viktig målgruppe for kampanjen. I 2015 svarte 33 prosent av norske foreldre at yrkesfag er en interessant og attraktiv karrierevei for sitt/sine barn. Våren 2018 var tallet økt til 62 prosent, og ble målt på nytt til 61 prosent høsten 2018.3

Foreldre var en viktig målgruppe for kampanjen “Yrkesfagenes år 2018”, da ulike målinger har vist at ungdommene lytter på sine foreldre når det kommer til valg av utdanning. Det er derfor svært sentralt å øke foreldres kunnskap om yrkesfagene. I denne forbindelse er det positivt å se at utviklingen går i riktig retning.

I en undersøkelsen som Respons Analyse utførte for WorldSkills Norway april 2018 spurte vi foreldre med barn i ungdomsskolealder «i hvilken grad tror du samfunnet er avhengig av mennesker med yrkesfag for å løse fremtidens samfunnsoppgaver?». 84 prosent av foreldre med barn i ungdomsskolen svarte da ja i stor eller svært stor grad. Etter at vi gjennomførte Facebook-kampanjen november 2018 målte Resons Analyse dette spørsmålet på nytt. Da var tallet økt til 93 prosent. 

Les rapporten som oppsummerer aktivitetene gjennom året her.