WorldSkills Norway

Innhold

Webinar: Hvorfor bli en lærebedrift

I dette webinaret kan du lære mer om hva det kreves å bli en lærebedrift, og hvordan din bedrift kan ha nytte av lærlinger.

Å være lærebedrift sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Som lærebedrift mottar man et økonomisk tilskudd per lærling og man tar samtidig et samfunnsansvar og gir unge viktig kompetanse som landet vårt trenger.

Programinnhold:

Velkommen
v/Trude Tinnlund, styreleder WorldSkills Norway

Hvorfor bli en lærebedrift
Anders Fjellvang fra lærebedriften Stingray Marine Solutions og Knut Wesenberg fra lærebedriften Brasserie France forteller hvorfor de har valgt å ta inn lærlinger.

Hva kreves for å bli en lærebedrift
Anita Tjelta fra Utdanningsetaten i Oslo forklarer hvordan man blir godkjent som lærebedrift, og hvordan man finner lærlinger og til slutt hvordan man inngår en lærekontrakt.

I tillegg deler Mona Torgersen fra lærebedriften Tante Randi og Thomas Jansen fra lærebedriften Meny Skedsmo Senter sine erfaringer med det å ha lærlinger.

Opplæringskontorenes rolle og oppgaver
Daglig leder i Opplæringskontor for mekaniske fag, Lise Hetty Olsen, beskriver hvordan opplæringskontorene jobber med rekruttering av lærebedrifter og lærlinger.

Ekspertpanel – spørsmål og svar
I panelet sitter rådgiver Ann-Mari Rønningen fra Utdanningsetaten i Oslo, butikksjef Thomas Jansen fra Meny Skedsmo Senter og daglig leder Lise Hetty Olsen fra Opplæringskontor for mekaniske fag.

Dette webinaret er produsert av WorldSkills Norway i samarbeid med fylkeskommunene Oslo, Viken og Innlandet.

Er du klar for å bli en lærebedrift? Klikk her for å melde din interesse.