NHO og LO jakter på flere læreplasser

LO og NHO vil ha flere lærebedrifter

LO og NHO vil ha flere lærebedrifter

NHO og LO er med på læreplassjeger-kampanjen og har startet jakten på flere lærebedrifter for å sikre at 21.600 elever skal få de læreplassene de har søkt på i 2021.

Læreplassjeger-kampanjen 2021

  • Kampanjen har oppstart i juni og vil pågå frem til og med oktober
  • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere

  • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
  • Deltakere i kampanjen får siste nytt på denne siden
  • Potensielle bedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  

– Norge trenger titusenvis av fagarbeidere fremover. Nesten 6 av 10 bedrifter i NHO sier de trenger ansatte med yrkesfaglig utdanning. Det er over 21.000 elever som har søkt læreplass fra høsten av. Så nå må vi alle på jakt etter bedrifter som kan gi dem den opplæringen. Jeg oppfordrer alle bedrifter, små og store, over hele landet til å finne ut hvordan de kan bli en lærebedrift, sier NHO-leder Ole-Erik Almlid.

– Ved å bli lærebedrift er din virksomhet med på å skape en dyktig fagarbeider som Norge trenger, og dere tar samfunnsansvar slik at unge får gjennomført sin utdanning.  Og hva er vel mer meningsfylt enn det? sier konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

Les også: 
Derfor bør man bli en lærebedrift
Meld din interesse for å bli lærebedrift: 
www.læreplassjeger.no