Kickoff for Læreplassjeger-kampanjen 2021 hos Securitas

Aktuelt, Lærlinger og lærlingplasser

Publisert

Fra venstre: Lærling Gabriel Karatepe (22), konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik, lærling Sandra Haugan (20), kunnskapsminister Guri Melby, adm dir i NHO Ole-Erik Almlid og adm dir i Securitas Martin Holmen. (Foto: WorldSkills Norway)

Fra venstre: Lærling Gabriel Karatepe (22), konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik, lærling Sandra Haugan (20), kunnskapsminister Guri Melby, adm dir i NHO Ole-Erik Almlid og adm dir i Securitas Martin Holmen. (Foto: WorldSkills Norway).

Jakten etter nye lærebedrifter og læreplasser er i full gang. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby besøkte 11. juni Securitas som er en godkjent lærebedrift innenfor en rekke yrkesfag. Til stede var også lederne for NHO og LO. Sammen fronter de  Læreplassjeger-kampanjen 2021.

Læreplassjeger-kampanjen 2021

  • Kampanjen har oppstart i juni og vil pågå frem til og med oktober
  • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere

  • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
  • Deltakere i kampanjen får siste nytt på denne siden
  • Potensielle bedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  

– Læreplassjeger 2021 er en nasjonal kampanje som har som mål å skaffe læreplasser til alle de 21.600 søkere, sa daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.

– Det gode med denne kampanjen er at vi har med oss regjeringen, partene i arbeidslivet og nesten 70 organisasjoner. Dette sier noe om viktigheten av dette arbeidet.

– Kampanjen har som mål å oppnå kontakt med flest mulig potensielle lærebedrifter. I disse dager sendes det ut informasjonsbrev til 11.000 potensielle lærebedrifter, fra de små bedrifter med 2-5 ansatte og til de større. Her får de informasjon om lærlingeordningen og fordelene med å bli lærebedrift.

150 lærlinger i Securitas

– For tiden har Securitas 150 lærlinger. Vår bedrift har vært i Norge i over 90 år. Helt siden Reform 94 har vi hatt lærlinger. Vi har vært en aktiv bidragsyter i å utvikle sikkerhetsfaget. Både i å delta i fagprøvedemnder i fylkene og samarbeide med Utdanningsdirektoratet, sier adm. dir. Martin Holmen i Securitas.

– Securitas ser det som en viktig samfunnsoppgave å tilby læreplasser. Vi er godkjent lærebedrift for fagene sikkerhet, førstelinjefaget, telekommunikasjonsmontør, IKT-servicefag og dataelektronikk, og har over 140 lærlinger. Securitas satsing på lærlinger er et viktig ledd i vårt arbeid med kunnskap og kvalitet.

Å ta inn en lærling er den perfekte måten å rekruttere dyktige fagfolk som er godt integrert i bedriften, som kjenner kulturen, utstyret, rutinene og kollegaene.

Kunnskapsminister Guri Melby
Kunnskapsministeren: – Lærlingeordningen er den perfekte måten å rekruttere nye medarbeidere på

– Det er veldig fint at vi arrangerer kickoff for årets Læreplassjeger-kampanje ute hos en lærebedrift som Securitas. Dette illustrerer det gode utdanningsløpet vi har i Norge, hvor skolene og bedriftene sammen utdanner ungdommen. 

– Det er to grunner til at det er viktig å få rekruttert flere læreplasser og lærebedrifter. Det ene er samfunnsperspektivet. Vi trenger flere fagarbeidere. Det andre er individperspektivet. Det er utrolig viktig at unge mennesker lykkes i sine liv. Vi vet at denne måten å utdanne seg og få en jobb på er så bra. Flere læreplasser er nøkkelen til å lykkes.

– Vi trenger at enda flere søker seg til yrkesfag. Da må vi adressere den frykten noen har for å ikke få læreplass og få fullført den utdanningen man begynner på. Da er det viktig å skaffe nok læreplasser. Derfor håper jeg at enda flere bedrifter gjør som Securitas og blir lærebedrift. Dette er jo den perfekte måten å rekruttere dyktige fagfolk som er godt integrert i bedriften, som kjenner kulturen, utstyret, rutinene og kollegaene. 

– Jeg støtter Læreplassjeger-kampanjen helhjertet. Regjeringen har akkurat fått vedtatt en fullføringsreform på Stortinget. Hoveddelen av denne reformen handler nettopp om yrkesfag: Hvordan vi skal få flere til å velge yrkesfag og hvordan vi skal få flere til å fullføre utdanningen sin, og dermed sikre Norge nok fagarbeidere i fremtiden. 

LO: – Vi må heie på de som tar inn lærlinger

– Det norske arbeidslivet er helt avhengige av gode fagarbeidere, både i privat og offentlig sektor. Da trenger vi bedrifter som gjør det samme som Securitas, nemlig å ta inn fagarbeidere. Vi må heie på de som gjør dette i dag, samtidig som vi får kommunisert med bedrifter som enda ikke har blitt en lærebedrift, sier konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Når vi har statsråden til stede her, så vil jeg også benytte anledningen til å minne på viktigheten av at skolene som skal utdanne morgendagens fagarbeidere er i tett kontakt med næringslivet slik at vi utdanner ungdommen til det behovet som finnes. 

NHO: – Et flertall av våre bedrifter trenger flere fagarbeidere

– Jeg liker jeger-begrepet. Det finnes mange typer jegere. Noen er hodejegere, jeg har tidligere vært journalist og nyhetsjeger, og vi her i dag er læreplassjegere. Dette er et kjempeviktig arbeid. Dette er et område med vinn-vinn-vinn. Det er viktig for samfunnet å få utdannet flere fagarbeidere, det er viktig for bedriftene å rekruttere dyktige medarbeidere og det viktig for den enkelte ungdom å få en trygg og fremtidsrettet jobb, sier adm. dir. i NHO, Ole Erik Almlid.

– Et flertall av NHOs medlemsbedrifter sier at de mangler fagarbeidere. Derfor trenger vi at stadig flere utdanner seg innen yrkesfag og tar fagbrev. Men det betyr at vi samtidig trenger flere lærebedrifter. Securitas er et godt eksempel på dette. De tar et samfunnsansvar. Men det er også en egeninteresse her. Lærlinger bidrar til økt innovasjon i bedriftene. 

Vil du bli en lærebedrift? Gå til www.læreplassjeger.no 
Vil du delta i kampanjen? Gå til www.worldskills.no/lareplassjeger 

 

Hvorfor man bør bli en lærebedrift

Kunnskapsminister Guri Melby:
– Det er jo en unik mulighet til å sikre seg kompetente unge mennesker. Det er en veldig god arena for å rekruttere flere. Og så tar man sin del av samfunnsansvaret. Bedriftene er en utrolig viktig del av utdanningssystemet og for at Norge skal få nok fagarbeidere i fremtiden så er vi faktisk avhengig av at bedrifter tar sin del av ansvaret og er med på å utdanne ungdommen.

Adm.dir. Ole Erik Almlid i NHO:
– Det må man bli fordi at det er så mange flotte ungdommer du vil ha inn i bedriften din. Det gir deg muligheten til å få inn den kompetansen du trenger. Det gir ungdommen mulighet til å få jobb. 

Konstituert LO-leder, Peggy Hessen Følsvik:
– Vi trenger gode fagarbeidere i fremtiden og da må bedriftene og virksomhetene bidra til det.

Daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway:
– Det er lønnsomt. Du bygger kompetanse og du bygger en kultur i egen bedrift som er verdifull for fremtiden.