Disse er med på Læreplassjeger-kampanjen 2021

Buss med reklameplakat for læreplassjeger-kampanjen

Her er listen over påmeldte fylkeskommuner, opplæringskontor og organisasjoner i Læreplassjeger-kampanjen 2021. Kampanjen startet i juni og vil pågå frem til og med oktober. Listen blir oppdatert fortløpende.

Læreplassjeger-kampanjen 2021

 • Kampanjen har oppstart i juni og vil pågå frem til og med oktober
 • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
 • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

 • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere

 • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
 • Deltakere i kampanjen får siste nytt på denne siden
 • Potensielle bedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  
Fylker:
 • Innlandet
 • Oslo
 • Møre & Romsdal
 • Nordland
 • Trøndelag
 • Vestfold & Telemark
 • Viken 
Organisasjoner:
 • AOF Opplæringskontor, Oslo
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Baker- og konditorbransjens opplæringskontor, Vestland
 • Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor, Oslo
 • Bjørnholt videregående skole, Oslo
 • Byggmesterforbundet
 • Byggmestrenes Servicekontor As, Vestland
 • Drift og Service NHO Service og Handel
 • Elvebakken videregående skole, Oslo
 • ​Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
 • Fagforbundet
 • Fagopplæring i Fjellregionen, Trøndelag
 • Flis Fram AS, Oslo
 • Gjøvik videregående skole, Innlandet
 • Hamar Katedralskole, Innlandet
 • Håndverkerforening i Trondheim, Trøndelag
 • Indutri Energi
 • Kuben videregående skole, Oslo
 • Kuben Yrkesarena, Oslo
 • Kvale & Selmer AS, Oslo og Viken
 • Lena-Valle videregående skole, Innlandet
 • LO
 • Lærlingekompaniet, Oslo og Viken
 • Malermester Buer Østfold AS, Viken
 • MEF Maskinentreprenørenes forbund
 • Mesterbrevnemnda, Oslo
 • Midt-Hedmark brann-og redningsvesen IKS, Innlandet
 • Murmesternes Forening, Oslo
 • Nelfo Oslo og omegn, opplæringskontoret
 • NHO
 • NHO Reiseliv
 • Norges Hyggeligste Håndverker
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norske frisør- og velværebedrifter
 • Norsk Byggebransje
 • Norsk Industri
 • Norske Trevarer
 • OKAB Agder
 • OKAB Innlandet
 • OKAB Sør-Rogaland
 • OKIA SA
 • OFS Opplæringskontoret for fotostudier
 • Opplæringskontoret for Elektrofag Romerike
 • Opplæringskontoret ISOK AS, Nordland
 • Opplæringskontoret for Handel, Håndverk og Industri AS, Innlandet
 • Opplæringskontoret for Hardanger, Vestland
 • Opplæringskontoret for industrifag (OKI), Vestfold 
 • Opplæringskontoret for mat og servicefag, Agder
 • Opplæringskontoret for mat- og servicefag i Trøndelag
 • Opplæringskontoret for mekaniske fag, Oslo og Viken
 • Opplæringskontoret for service og samferdsel SA, Oslo og Viken
 • Opplæringskontoret for Sunnhordland
 • Opplæringskontoret for små håndverksfag
 • Opplæringskontoret IFOS, Vestland
 • Opplæringskontoret i tømrerfaget, Innlandet, Oslo og Viken
 • Opplæringskontoret Nord, Troms og Finnmark
 • Oslo Snekkermesterlaug
 • Raufoss videregående skole, Innlandet
 • Rørentreprenørene Norge
 • Rørentreprenørenes Opplæringskontor Oslo & Omegn
 • Securitas AS opplæringskontor
 • Skarnes videregående skole, Innlandet
 • Transport og Bilfagenes Opplæringskontor TOBO
 • Utdanningsforbundet
 • Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund
 • VKE - foreningen for ventilasjon, kulde og energi
 • YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Ørsta vidaregåande skule, Møre og Romsdal

 

10 måter å bidra til kampanjen

Det er mange ulike måter som fylkene og organisasjonene kan bidra til Læreplassjeger-kampanjen. Her er 10 gode tips.