Flere søker yrkesfag i Oslo

yrkesfag

De foreløpige søkertallene til videregående skole viser en liten økning i søkningen til Vg1 yrkesfag. Samlet sett er det 79 flere søkere med ungdomsrett som har søkt Vg1 yrkesfag. Andelen som søker yrkesfaglig Vg1 er økt fra 26,3 prosent til 26,8 prosent.

Noen tall rundt søknadene til yrkesfag fra Oslo for skoleåret 2022-23:

  • Vg1 salg, service og reiseliv har økt søkning, fra 88 til 106 søkere.
  • Vg1 bygg- og anleggsteknikk har, med sine 177 søkere, omtrent samme oppslutning som i fjor.
  • Vg1 elektro og datateknologi har 374 søkere, og dermed 53 færre enn i fjor. 
  • Utdanningsprogrammet Vg1 håndverk, design og produktutvikling var nytt for to år siden og har 105 søkere, mot 85 i fjor.
  • Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign var også nytt for to år siden og har 78 søkere, som er 13 flere enn i fjor.
  • Utdanningsprogrammet Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon var nytt for to år siden og har en økning på 19 søkere. Utdanningsprogrammet har, med 279 søkere, stadig god oppslutning.
  • Vg1 helse- og oppvekstfag har en forsiktig økning i søkertall, fra 500 i fjor til 529 i år. 
  • Vg1 teknologi og industrifag og Vg1 restaurant- og matfag har tilnærmet samme søkning som i fjor.
  • Vg1 naturbruk skal etableres ved Stovner videregående skole og har 24 søkere.
  • Det er 1 134 søkere til læreplass, mot 1 104 i fjor.

Kilde: Oslo kommune