Russland og Hviterussland utestenges fra Yrkes-EM og Yrkes-VM

President Vladimir Putin under avslutningsseremonien under Yrkes-VM i Kazan, Russland høsten 2019. (Foto: Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS).

President Vladimir Putin under avslutningsseremonien under Yrkes-VM i Kazan, Russland høsten 2019. (Foto: Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS).

Styret i WorldSkills Norway fordømmer Russlands invasjon og krig mot Ukraina med hjelp fra Hviterussland og støtter de vedtatte sanksjoner mot Russland og Hviterussland fra de internasjonale organisasjonene WorldSkills og EuroSkills.

Vi håper på umiddelbar fred og oppfordrer alle land til å bidra til ivaretakelse av menneskerettighetene og sikkerheten til alle de som flykter fra Ukraina, inkludert studenter og arbeidere.

Invasjonen av Ukraina har som mål å destabilisere en suveren stat og ødelegge menneskers liv, levebrød, kultur og muligheter til utdanning.

WorldSkills-bevegelsen sitt oppdrag er å heve profilen og anerkjennelsen til dyktige mennesker, og vise hvor viktige ferdigheter er for å oppnå økonomisk vekst og personlig suksess. Utdanning, kompetanseutvikling og økonomisk velstand kan ikke oppnås uten fred.

Russlands regjering – med støtte fra regjeringen i Hviterussland – har brutt de grunnleggende menneskerettigheter med særlig henvisning til FNs artikkel 3 om rett til liv og sikkerhet, artikkel 21 om rett til demokratisk styresett og artikkel 26 om rett til utdanning.

Dette er et tydelig brudd på de etiske retningslinjer i WorldSkills International og WorldSkills Europe.

Styret i WorldSkills Norway støtter følgende sanksjoner fra Worldskills International og WorldSkills Europe:

  1. Suspendering av WorldSkills Russia sin deltakelse i det kommende Yrkes-VM (Worldskills) i Shanghai Kina høsten 2022. 

  2. Russland fratas ansvaret for å være vertsnasjon for Yrkes-EM (Euroskills) i
    St. Petersburg i 2023. Arrangementet flyttes til en annen by i Europa.

  3. Suspendering av WorldSkills Russia sitt medlemskap i WorldSkills International og følgelig ethvert engasjement med WorldSkills-konkurranser, prosjekter og aktiviteter utenfor Russland.

  4. Suspendering av WorldSkills Belarus sin deltakelse i det kommende Yrkes-VM (WorldSkills) i Shanghai Kina høsten 2022.

  5. Suspendering av WorldSkills Belarus sitt medlemskap i WorldSkills International og følgelig ethvert engasjement med WorldSkills-konkurranser, prosjekter og aktiviteter utenfor Hviterussland.