Nav frykter mangel på fagarbeidere frem mot 2035

I en ny analyse fra Nav pekes det på at den største mangelen på arbeidskraft frem mot 2035 kommer til å være blant yrkesfagutdannede, særlig blant fagarbeidere innen helsefag og håndverksfag.

Fram mot 2035 venter NAV lav arbeidsledighet blant høyt utdannede og yrkesfagutdannede. Det innebærer at arbeidsgivere i perioder må innstille seg på å slite med å skaffe relevant og oppdatert kompetanse. Den største mangelen på arbeidskraft ventes å bli blant yrkesfagutdannede, særlig blant fagarbeidere innen helsefag og håndverksfag. Det ventes også mangel på sykepleiere.

Les NAVs omverdenanalyse her.

– Dette gir oss grunn til å fremsnakke valg av yrkesfag for landets unge i årene som kommer. Det er fornuftig å velge en slik retning for utdannelsen når det er der behovet i arbeidsmarkedet kommer til å være størst. I mange håndverksyrker er lønnen dessuten god, samt at man får lønn i læretiden, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.