Mange påmeldinger til Læreplassjeger 2021

– Så langt har fire fylkeskommuner og cirka 30  organisasjoner og opplæringskontor meldt seg på den nasjonale Læreplassjeger-kampanjen 2021. Vi vet at en god del flere vil bli med frem mot lansering 2. juni, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.

Læreplassjeger-kampanjen 2021

  • Kampanjen har oppstart i juni og vil pågå frem til og med oktober
  • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere

  • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
  • Deltakere i kampanjen får siste nytt på denne siden
  • Potensielle bedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  
– Vi forventer at flere fylkeskommuner og opplæringskontor vil melde seg på, og det er også mange landsforeninger og bransjeorganisasjoner som per i dag ikke er formelt påmeldt, men som vi vet ønsker å bli med på årets Læreplassjeger-kampanje. 
 
Disse er med på Læreplassjeger-kampanjen 2021
 
- Vi velger å gjennomføre Læreplassjeger også i 2021 fordi vi vet at bedrifter som ikke har tradisjoner med å ta inn lærlinger må bearbeides over tid. Holdningsskapende arbeid er krevende og en enkeltstående kampanje løser ikke utfordringen alene. Skal vi nå ut med kunnskap og informasjon til bedrifter uten lærlingetradisjoner handler det om å være utholdende og målrettet med budskapet. Vårt mål er at over tid blir flere og flere bransjer og bedrifter som ser mulighetene med lærlingeordningen, sier Bjørnar Valstad.
 
Også fokus på eksisterende lærebedrifter
Læreplassjeger-kampanjen retter seg mot både potensielle lærebedrifter og allerede godkjente lærebedrifter:

– Vi er nå i gang med å utforme årets kampanje. Som i fjor vil det bli rettet spesielt søkelys på bedrifter som er registrert som lærebedrifter, men som står uten lærlinger. Her er potensialet fortsatt stort, da vi vet at mange ikke tar inn lærlinger på grunn av for lite kunnskap og manglende tradisjoner.  En annen viktig målgruppe er bedrifter som har lærlinger i et fag, men som også har arbeidsoppgaver som gjør at de kan ta inn lærlinger i andre fag.  

Brev til flere tusen potensielle bedrifter
WorldSkills Norway er nå i en forberedelsesfase hvor man planlegger kampanjens innhold og elementer. Som i fjorårets Læreplassjeger-kampanje vil flere tusen bedrifter i aktuelle fylker få tilsendt brev med informasjon om det å bli lærebedrift. 
 
– Når vi plukker ut hvilke bedrifter som skal særskilt påvirkes i årets kampanje, så skjer dette i samarbeid med de respektive fylkeskommunene og Kompetanse Norge (som sitter på database over alle godkjente lærebedrifter). Dette for å tilpasse kampanjen til hvilke fag og bransjer som krever et spesielt søkelys i de ulike deler av landet, sier Bjørnar Valstad.
 
– I enkeltområder er det bra samsvar mellom søkere og antall læreplasser og det kan her og nå synes som unødvendig å markedsføre lærlingeordningen. Vi mener det også i disse  det er viktig å flagge lærlingeordningen høyt, da det kontinuerlig starter opp nye bedrifter som er potensielle lærebedrifter. Ved å ha kontinuerlig fokus på lærlingeordningen også i disse områdene er sjansen større for at en unngår perioder med mangel på læreplasser. Det gjør også at det blir større muligheter for de som ønsker å flytte på seg og få læreplass i et nabofylke.
 
Fokus på kommunikasjon i digitale kanaler
Daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway peker også på at pandemien skaper utfordringer for kampanjen:
 
– Med smittevernsbegrensninger og redusert mobilitet er det ikke så lett å drive oppsøkende virksomhet for fysiske læreplassjegere.  En viktig del av kampanjen er derfor å utarbeide innhold som skal brukes i sosiale medier for å bygge opp under hvilke fordeler det er å ha lærling i egen bedrift. Her vil argumenter som rekruttering, økonomi og samfunnsansvar bygge opp om hvorfor nettopp din bedrift bør vurdere å ta inn lærlinger. Dette er innhold som blir målrettet til spesifikke bransjer og fag hvor utfordringene er særskilt store. Fordelen med kampanjer i sosiale medier er nettopp den utrolige treffsikkerhet på hvem som skal motta budskapet. Det er ulike behov og utfordringer i de ulike fylkene, og dette kan vi ta hensyn til når vi planlegger kampanjen.
 
Påmeldingslenke til fylkeskommuner:
https://form.jotform.com/210972366087361
Påmelding til organisasjoner:
https://form.jotform.com/201392532608351

10 måter å bidra til kampanjen

Det er mange ulike måter som fylkene og organisasjonene kan bidra til Læreplassjeger-kampanjen. Her er 10 gode tips.