Mange bedrifter kjenner ikke til lærlingeordningen

illustrasjonsbilde - mange bedrifter kjenner ikke til lærlingeordningen

Silje Ellingsen lærling

28% av bedriftene svarer i en undersøkelse som Norstat har gjort for WorldSkills Norway at de har liten kjennskap til lærlingeordningen

– 1 av 3 bedrifter har lite kjennskap til lærlingeordningen! Det viser at potensialet for flere lærebedrifter og læreplasser fortsatt er enormt, sier Bjørnar Valstad, Daglig leder i WorldSkills Norway. 

– Det er synd at det er slik, og det må vi gjøre det vi kan for å endre. Veldig mange bedrifter har forstått at lærlingeordningen ikke bare er å ta samfunnsansvar, men også er den beste måten å rekruttere nyansatte. Ved å være lærebedrift får de tilgang til motiverte ungdommer som de kan forme til sin bedriftskultur. I tillegg får bedriften lærlingtilskudd som dekker mange av kostnadene.

Læreplassjeger-kampanjen 2021

– Dessverre er det fortsatt slik at mange tror det er komplisert å bli lærebedrift og kommer ikke i gang med prosessen. Derfor vil WorldSkills Norway også nå i 2021 ta initiativ til å gjennomføre en Læreplassjeger-kampanje for å få frem hvor enkelt det er å bli lærebedrift og at du får hjelp og veiledning gjennom prosessen slik at det er ikke oppleves som et byråkratiske hinder å ta inn lærlinger.

Les også: 
Invitasjon til Læreplassjeger 2021