Lokal læreplassjeger-kampanje i Viken

Læreplassjegerne i Viken

Læreplassjegerne i Viken

Viken fylkeskommune lanserer 16. mai en lokal læreplassjeger-kampanje. De jobber aktivt for å skaffe læreplass til alle de 4.500 elevene som trenger det i Viken.

Med lærlingene får bedriftene verdifull, ung arbeidskraft. Ungdommene får læreplasser, som er avgjørende for at de skal komme seg videre i utdanningsløpet og arbeidslivet. Det er en vinn-vinn-løsning.

– Vi lanserte læreplassjegeren i Østfold for første gang i 2018, og fikk flere læreplasser enn noen gang. Vi gjorde det samme i 2019 og 2020, og i år har vi læreplassjegere i hele Viken, sier Magne Hagen, og understreker at det er flere tiltak og aktiviteter som jobber sammen – og at læreplassjegeren og plakatkampanjen er en del av dette, sier læreplassjeger Magne Hagen.

Magne Hagens offisielle tittel er fagkonsulent, og han jobber i seksjonen for fag- og yrkesopplæring i Viken. Men han omtaler seg selv som læreplassjeger.

– Det er jo det jeg er, sier han med et smil, og er veldig glad for at de nå er et jaktlag på syv jegere.

Nå jobber han og de øvrige læreplassjegerne med å forberede kickoff for den lokale Læreplassjeger-kampanje i Viken 16. mai med en synlighetskampanje.

– Og mange andre overraskelser i hele Viken Fylkeskommune. Vi ønsker blant annet og engasjere alle våre kommuner i arbeidet. Vi ønsker læreplass til alle, legger Magne Hagen til.

Humor og personlig «touch»

– Vi senker terskelen for bedrifter som kan tenke seg å ta inn lærlinger. Kampanjen viser at det er enklere og mindre «skummelt» og byråkratisk enn man ofte tror å ta inn lærlinger, sier Magne Hagen.

Den personlige tilnærmingen med bilder av og telefonnummer til jegerne, gjør at man forholder seg til personer, ikke et system.

– Bedriftene kan ringe meg og kollegene mine direkte, og får god veiledning videre i systemet, sier Magne Hagen.

Se også Viken fylkeskommune sin lokale kampanjeside 

Viken fylkeskommune sitt digitale foreldremøte om læreplassmuligheter (starter 2 min 40 sek ut i filmen)