Læreplasser til mange flere i Viken

Foto: Camilla Aarsrud, Viken fylkeskommune.

I september i år hadde 269 flere lærlinger fått godkjent sine lære- eller opplæringskontrakter i Viken fylkeskommune enn på samme tid i fjor. Det tilsvarer omtrent 18 klasser på yrkesfag.

– Dette har vi jobbet målrettet for i flere år, sier nylig avgått fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen, som nå er ny fylkesrådsleder i Viken.

Målet er at flere søkere skal få en avtale om læreplass så tidlig som mulig, og helst før de er ferdige med Vg2 på videregående skole. Nå går saksgangen raskere, som igjen fører til at flere får godkjent kontraktene sine tidlig i opplæringsløpet.

Sammenligner vi årets tall med tallene for fire år siden, ser vi at økningen er på over 1000 læreplasser, som tilsvarer 66 yrkesfagklasser.

– Det er gledelig at vi har en så positiv utvikling, sier Jacobsen. 

Jegere på jakt etter læreplasser

Vikens læreplassjegere jakter på bedrifter på flere arenaer for å skaffe læreplasser. Målet er at de som ønsker læreplass inngår lærekontrakt/opplæringskontrakt med en lærebedrift eller et opplæringskontor.

–  Vi er på jakt etter bedrifter i en rekke bransjer for å skaffe våre lærlinger trygge og gode læreplasser der de kan utvikle seg og få sitt fagbrev. Mange bedrifter vet ikke hva det vil si å ha en lærling. Vi bidrar med nyttig informasjon og gir bedriften noe faglig støtte, slik at terskelen for å ta inn en lærling blir lavere, sier læreplassjeger Magne Hagen.

Kilde: Viken.no

WorldSkills Norway: – Viken har tatt Læreplassjeger-konseptet til et høyt nivå
- Viken har tatt Læreplassjeger konseptet til et høyt nivå, og de oppnår resultater som er verdt å legge merke til. Deres konsept med Læreplassjegerne kombinerer på en ypperlig måte informasjon og hjelp til bedrifter som trenger starthjelp for å komme i gang som lærebedrift. Resultatet de siste årene taler et tydelig språk, sier Bjørnar Valstad, daglig leder i WorldSkills Norway.
 
- Når vi fremhever Viken, så er det ikke fordi de er de eneste som gjør en formidabel innsats. Det er svært mange aktører som gjør en kjempejobb for å skaffe flere lærebedrifter.  Å sikre flere læreplasser er en kontinuerlig prosess og fanen må være høy hevet over tid skal en få resultater. Verdt å merke seg er i den forbindelse er at Innlandet fylkeskommune har besluttet å forlenge årets kampanje fremover senhøsten og vinteren, det heier vi selvsagt på!