Står på for nåværende og fremtidige lærlinger

Aktuelt, Lærlinger og lærlingplasser

Publisert

NHO Viken Oslo har sammen med LO i Viken og Oslo utfordret Viken på hvordan fylkeskommunen kan bruke sommeren på å «ta unna» køen av lærlinger som skal opp til fag- og svenneprøve. Samtidig jobbes det med læreplass til nye lærlinger.

-At kullet som skulle være ferdige i år får tatt gått opp til fagprøven vil hjelpe på den senere rekrutteringen av nye lærlinger inn til lærebedriftene, sier fagsjef Morten Nygård Bakke i NHO Viken Oslo. Han er leder for interimnemnda som erstatter yrkesopplæringsnemnda i Viken inntil videre.

Det er 4600 søkere til læreplass i Viken for neste skoleår. Samtidig er det 801 permitterte lærlinger noe som tilsvarer 8 prosent av lærlingene (Tallene er fra utgangen av uke 18

-Vi får gode tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter i blant annet Nelfo på at de skal ta inn like mange lærlinger som i fjor. Jeg oppfordrer sterkt bedriftene til å ta inn lærlinger. Det er en fin måte å få faglært arbeidskraft på. Det er ikke bare lærlingen som læres opp, en lærling bidrar til læring også hos bedriften da nye, unge øyne ofte ser på ting på en ny måte, sier Bakke.

-Næringslivet i Viken og Oslo har stort behov for faglært arbeidskraft framover. Våre medlemsbedrifter melder i normale tider at de må si ifra seg oppdrag på grunn av mangel på denne typen kompetanse. Samfunnet går derfor glipp av viktig verdiskaping og arbeidsplasser når vi ikke klarer å utdanne nok faglært arbeidskraft, sier Bakke.

Brev til statsråd Melby

-Bedrifter går konkurs, og for mange av dem som klarer seg gjennom krisen vil det være svært krevende å ta inn nye lærlinger. Jo færre bedrifter som kan ta imot nye lærlinger, jo større blir presset på andre bedrifter til å kompensere for bortfallet av læreplasser. Alvoret forsterkes ytterligere når vi vet at vi nå har rekordstore kull i fag- og yrkesopplæringen, sier Bakke.

NHO og LO har derfor sendt brev til kunnskapsminister Guri Melby der de ber kunnskapsministeren om å iverksette følgende:

- Stimuleringstilskudd direkte til lærebedrifter som tar over og/eller tar inn ekstra lærlinger som følge av koronasituasjonen. Dette kan føre til at bedriftene tar inn flere nye lærlinger enn de opprinnelig hadde planlagt for.

- Tidsavgrenset stimuleringstilskudd til opplæringskontor som samarbeider med fylkeskommunen om konkrete oppgaver for å sikre flyt i gjennomstrømningen i de neste to årene

- Kjøp av læreplasser fra det offentlige. Partene i offentlig sektor bør oppfordres til å se på muligheter for at virksomhetene kan bli godkjent innen flere lærefag.

- Igangsetting av stimuleringstiltak slik at fagarbeidere kan ta videreutdanning, noe som igjen kan bidra til at bedriftene kan ta inn flere lærlinger.

- Oppfordre kommuner og fylkeskommuner om å gjennomføre vedlikehold og sette i gang tjenester gjennom offentlige anbud som stiller krav til flere lærlinger på prosjektene.

- WorldSkills Norway gjennomførte i 2018 «Yrkesfagenes år» med gode resultater for regjeringen. Vi foreslår å bevilge midler slik at aksjonen «Læreplassjeger» kan gjennomføres på nytt sammen med lokalt arbeidsliv og fylkeskommune for å rekruttere og godkjenne flere nye lærebedrifter. Kampanjen vil gå delvis på sosiale medier og delvis som oppsøkende virksomhet lokalt gjennom samarbeid med fylkeskommunen og partene lokalt.