Jakter på læreplasser i Rogaland

Aktuelt, Lærlinger og lærlingplasser

Publisert

Bilde av en lærling og lærer

Over 2.200 ungdommer har søkt om læreplass i Rogaland i år, og fremdeles står rundt 1.000 utan arbeidsplass. Nå vil læreplassjegere jobbe for større rekruttering av plasser til lærlinger.

Læreplassjeger-kampanjen

  • En landsomfattende kampanje som  har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere 

  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere
  • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
  • Potensielle lærebedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no  

Målet med kampanjen, som blir støttet av regjeringen og partene i arbeidslivet, er å sikre disse ungdommene en læreplass.

- Nå er det høysesong for å skaffe lærebedrifter og læreplassjegeren jobber for at både nye bedrifter skal bli godkjente som lærebedrifter, i tillegg til at allerede godkjente bedrifter skal ta inn lærlinger i flere fag. Dersom vi ønsker å være fagarbeidar- og læreplassfylke nummer én, så må vi ha nok læreplasser til alle de som ønsker å få en fot innenfor arbeidsmarkedet, sier fylkesordførar Marianne Chesak til lokalavisen Grannar i Rogaland.

Skal læreplassjegerne lykkes i dette arbeidet er det viktig å få med seg både ordførene i de forskjellige kommunene, så vel som det private næringslivet. For det første er kommunene store bedrifter i seg selv, og helt avgjørende for å skaffe læreplasser til ungdommer som går på helse- og oppvekst, og barn- og ungdomslinjene.

- Her er vi helt avhengige av at læreplasser finnes i det offentlege, sier Chesak.