WorldSkills Norway

Innhold

4250 kroner mer til hver læreplass

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2021 en økning i lærlingtilskuddet på 4250 kroner per læreplass neste vår.

Bedrifter som tar inn lærlinger mottar tilskudd fra myndighetene. Tilskuddet gis fordi bedriften påtar seg opplæringsansvar. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og endres vanligvis hvert år.

Men i 2020 har regjeringen også bevilget 170 millioner kroner ekstra til fylkeskommunene i kompensasjon for økt lærlingtilskudd. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å videreføre dette «ekstra» tilskuddet frem til våren 2021.

Økningen utgjør 4 250 kroner per læreplass neste vår, i følge statsbudsjettet for 2021.

Les hele artikkelen hos Byggmesteren.as