Lasse Sætre

Lasse Sætre (18) fra Raufoss skal konkurrere i faget CAD i Yrkes-EM 2020 i Graz, Østerrike 16.-20. september.

Kort om Lasse Sætre

Alder: 18 år
Fag: CAD 
Bor: Raufoss
Bedrift: Nammo Raufoss

– Hvorfor valgte du å studere ditt yrkesfag? 

– Det var for å kunne utfordre meg på en praktisk og en teoretisk læringsarena. For å kunne sikre meg en god arbeidsplass i fremtiden føler jeg at må kunne mestre det teoretiske og det praktiske.

– Hvilken yrkesfaglig utdanning tar du?

– Jeg går på linja som heter TAF (Teknisk Allmennfag). Løpet kombinerer studieforberedende sammen med en yrkesutdanning. Dette er et veldig fint for folk som har lyst til å eventuelt ta en ingeniørgrad senere i livet.

– Når du planlegger å ta fagbrev?

– Jeg skal ta fagbrevet mitt rundt våren i 2021.

– Hvordan opplever du det å være tatt ut til det norske Yrkeslandslaget 2020? 

– For meg så har det vært utrolig spennende å bli valgt ut til landslaget. Det er en stor ære og kunne få delta på noe som dette.

– Hvilke forventninger har du til egen innsats under Yrkes-EM i Graz, Østerrike? 

– Ansvaret ligger til syvende og sist på oss som utøvere. Vi jobber daglig med forberedelser til Graz. Man kan aldri få øvd nok!

– Hvordan forbereder du deg til Yrkes-EM? 

– Jeg jobber mye selvstendig samtidig mens jeg jevnlig samarbeider med fagskolen og bedriften min for å utvikle meg. Vi trener hver dag både i fritiden og i arbeidstid.

– På hvilken måte tro du at din deltakelse i Yrkes-EM kan spille inn på din videre karriere? 

– Dette er noe jeg kan ha med meg i hele livet mitt. Jeg får oppleve det internasjonale nivået i mitt fag samtidig som jeg får prøvd meg opp i mot de beste av de beste.

– Hvordan vil du beskrive deg selv som person? 

Jeg ville sagt jeg har mye interesse i mekaniske ting. Jeg er veldig glad i å skru og se på hvordan ting er bygd opp. Mye av dette har jeg tatt med meg over til faget mitt.