Benedikte Sterner

Benedikte Sterner er styremedlem i WorldSkills Norway og offisiell delegat  for WorldSkills International og WorldSkills Europe. Til daglig jobber hun som rådgiver innen utdannings- og kompetansepolitikk i LO.

Kort om Benedikte Sterner

Bosatt: Oslo

Arbeidsgiver: LO Norge

– Hvor lenge har du vært aktiv i WorldSkills Norway-apparatet?

– Det første møtet var som representant fra Grafisk utdanningsfond da de grafiske fagene begynte å konkurrere på 2000-tallet. I 2011 ble jeg styremedlem i WorldSkills Norway og offisiell delegat for WorldSkills International og WorldSkills Europe.

– Hvilken utdanning/arbeidsbakgrunn har du?

– Jeg er utdannet grafiker og bedriftspedagog, men har arbeidet mesteparten av tiden i ulike fagforbund med alt fra ungdomsarbeid og tariffpolitikk til utdannings- og kompetansepolitikk. Mye av arbeidet er internasjonalt samarbeid, slik som i WorldSkills-familien. Faglig har jeg forsøkt å henge med i den digitale utviklingen. I mitt fagområde begynte den på 70-tallet, og jeg jobbet digitalt før jeg fikk svennebrevet på 80-tallet. Jeg ser at det som skjedde de grafiske- og mediefagene da, skjer i stor stil for alle fagområder og bransjer og sektorer nå.

– Nå jobber jeg i LO, Landsorganisasjonen i Norge, som er den største hovedorganisasjonen i arbeidslivet på arbeidstakersiden. LO og LO sine medlemsforbund jobber for gode arbeidsvilkår for sine medlemmer og gjør det gjennom å ta et helhetlig samfunnsansvar, for eksempel innen arbeidsmarkeds,- næring og utdanningspolitikk.


– Hva kan du forklare hva tillitsvervet ditt ‘offisiell delegat’ går ut på?

– Den rollen handler om hvordan organisasjonen skal utvikle seg for å fremme fag- og yrkesopplæring. Gjennom internasjonalt samarbeid om yrkeskonkurranser, lærer alle medlemmene av hverandre om gode tiltak som kanskje kan være fornuftige å vurdere i sitt eget nasjonale fag- og yrkesopplæringssystem. Vi har masse å lære av hverandre, og det er viktig å vise fram den enorme kompetansen fagarbeiderne har. Alle organisasjoner må ha et styre som passer på at man for eksempel bruker pengene riktig, oppfyller pliktene sine overfor medlemmene og følger lover og avtaler. Det er den offisielle delegatens ansvar overfor sin organisasjon.

– Hvordan synes du det er å være engasjert i Worldskills Norway?

– Det er som å bli tatt opp i en verdenomspennende yrkesfagfamilie av eksperter der alle møter hverandre nærmest på likefot – enten du er arbeidsminister i Sør-Korea, byråkrat, ansatt i en industribedrift eller i offentlig sektor som helsefagarbeider i over 80 medlemsland over hele verden. Det er en organisasjon for, av og med yrkesfagentusiaster som det ikke finnes maken til! Så er det fantastisk for meg personlig å bli kjent med så mange hyggelige mennesker med samme interesse som meg! 

– Men de viktigste i organisasjonen er alle de flinke og engasjerte fagekspertene og dommerne med sine mange roller – det er de som ER WorldSkills, uten disse hadde det ikke blitt noen Yrkeslandslag å sende. Det et stor faglig utbytte å delta i disse organisasjonene både for Norge, norsk fag- og yrkesutdanning, for WorldSkills Norway og for partene i arbeidslivet slik som LO, at vi samarbeider her. Worldskills-bevegelsen er den fremste yrkesfaglige organisasjonen i verden i dag, og det er også grunnen til at store internasjonale aktører som OECD, EU og ILO samarbeider med oss om fag- og yrkesopplæring.

– Hvordan bruker vi det vi lærer om i WorldSkills og yrkeskonkurransene?

– Vi har et flott nordisk samarbeid i WorldSkills som blant annet har vært med på å lage den etiske organisasjonskoden for WorldSkills International og vi har lært av andre når vi gjennomførte Yrkesfagenes år i 2018. Det er ofte helt konkrete ideer og oppgaver som kommer alle til nytte.