Andreas Gravli Skulbru

Andreas Gravli Skulbru (20) skal konkurrere i faget Bilfag, unge i Yrkes-EM 2020 i Graz, Østerrike 16.-20. september.

 

Kort om Andreas Gravli Skulbru

Alder: 20 år
Fag: Bilfag, tunge
Bor: Skarnes
Bedrift: Bertel O Steen, Jessheim

– Hvorfor valgte du ditt yrkesfag?

– Jeg har alltid hatt interesse for å skru. Etter hvert falt naturlig da mine foreldre driver transportfirma. Startet tidlig å jobbe der i sommerferier.

– Hvilken videregående utdanning har du tatt?

2 år på kjøretøy videregående og 2 år som lærling.

– Når tok du ditt fagbrev?

– Jeg tok fagbrev i 2018.

– Hvordan opplever du det å være tatt ut til det norske Yrkeslandslaget 2020? 

– Det blir spennende og se kunnskapsnivået andre mekanikere har.

– Hvilke forventninger har du til egen innsats under Yrkes-EM i Graz, Østerrike? 

– Det blir å gjøre mitt beste.

– Hvordan forbereder du deg til Yrkes-EM? 

– Blir å jobbe med litt feilsøking. Lage feil og finne gode metoder for å kunne jobbe effektivt

 På hvilken måte tro du at din deltakelse i Yrkes-EM kan spille inn på din videre karriere? 

– Det kan være kunnskap man lærer underveis, som man kan ta nytte av senere.

– Hvordan vil du beskrive deg selv som person? 

Jeg vil se på meg selv som nøye og legger vekt på å gjøre ting riktig.

– Hva driver du med på fritiden?  

– På fritiden liker jeg å reise. Ellers går mye av fritiden på Frakt & spedisjon i familiebedriften. Her er det ofte gamle biler som skal "mekkes" på.